×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

CARTEA A DOAO A ÎMPĂRAŢILOR

Capitolul 10

Lino, împăratul amoniteanilor, după ce au batjocorit pre solii lui David, pre carii i-au fost trimis să mângăie pentru moartea tătâne-său, năimind oaste de la cinci împăraţi ai Siriei asupra lui David, s-au biruit de la David odată, şi de altă dată.

1 Şi au fost după aceasta, au murit împăratul fiilor lui Amon, şi au împărăţit Anon, fiiul lui, în locul lui.

2 Şi au zis David: „Face-voiu milă cu Anon, fiiul lui Naas, precum au făcut tatăl lui cu mine milă”. Şi au trimis David să-l mângăie prin mâinile slugilor sale pentru tatăl lui, şi au mers slugile lui David în pământul fiilor lui Anon.

3 Şi au zis boiarii fiilor lui Amon cătră Anon, domnul lor: „Nu pentru că cinsteaşte David pre tatăl tău înaintea ta au trimis la tine să te mângăie? Ci pentru ca să cearce cetatea, şi să o iscodească pre ea, şi să o strice, pentru aceaea au trimis David pre slugile sale la tine”.

4 Şi au luat Anon pre slugile lui David, şi le-au ras barbele jumătate, şi le-au tăiat hainele jumătate până la şolduri, şi i-au slobozit.

5 Şi s-au spus lui David ce s-au întâmplat cu oamenii lui, şi au trimis înaintea lor, că era oamenii batjocoriţi foarte, şi au zis împăratul: „Şedeţi în Ierihon până ce vor creaşte barbele voaste, şi vă veţi întoarce”.

6 Şi au văzut fiii lui Amon că s-au ruşinat norodul lui David şi au trimis fiii lui Amon, şi au năimit din Siriia Vetraam şi din Siriia Suva şi din Roov doaozeci de mii de pedestraşi, şi de la împăratul lui Amalic Maaha, o mie de bărbaţi, şi de la Istov, doaosprăzeace mii de bărbaţi.

7 Şi auzind David, au trimis pre Ioav şi toată oastea cea tare.

8 Şi ieşind fiii lui Amon, au rânduit războiu la uşea porţii, iară Siriia Suva şi Roov şi Istov şi Amalic era deosăbi singuri în ţarină.

9 Şi văzind Ioav că s-au întors cătră el faţa războiului din faţă şi din dos, au ales din toţi tinerii lui Israil şi s-au rânduit asupra Siriei.

10 Iară celalalt norod care au rămas l-au dat în mâna lui Avesa, fratelui său, şi s-au rânduit împrotiva fiilor lui Amon.

11 Şi au zis: „De va fi Siriia mai tare decât mine, veţi fi mie spre ajutoriu; iară de vor fi fiii lui Amon mai tari decât tine, te vom ajuta pre tine.

12 Îmbărbătează-te şi să ne întărim pentru norodul nostru şi pentru cetăţile Dumnezeului nostru, şi Domnul va face ce va fi bine întru ochii Lui”.

13 Şi s-au apropiiat Ioav şi norodul lui cu el la bătaie cătră Siriia, şi au fugit de la faţa lui.

14 Şi fiii lui Amon, văzind că au fugit Siriia, au fugit şi ei de la faţa lui Avesa, şi au întrat în cetate, şi Ioav, întorcându-să de la fiii lui Amon, au venit în Ierusalim.

15 Şi văzind Siriia că au căzut înaintea lui Israil, s-au adunat într-un loc.

16 Şi trimiţind Adraazar, au strâns pre Siriia cea dincolo de râul Halamac, şi au venit în Elam şi Sovac, mai-marele puterii lui Adraazar, înaintea lor.

17 Şi s-au spus lui David, şi au adunat pre tot Israilul, şi trecând Iordanul au venit în Elam, şi rânduindu-să Siriia împrotiva lui David, au dat războiu asupra lui.

18 Şi au fugit Siriia de cătră faţa lui Israil, şi au ucis David din Siriia şeapte sute de cară şi patruzeci de mii de călăreţi, şi pre Sovac, mai-marele oastei lui, l-au lovit şi au murit acolo.

19 Şi văzind toţi împăraţii, slugile lui Adraazar, că au căzut înaintea lui Israil, de bunăvoie au mers cu Israil şi i-au slujit lui, şi s-au temut Siriia a juta pre fiii lui Amon.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.