×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

CARTEA A DOAO A ÎMPĂRAŢILOR

Capitolul 1

David, ucigând solul care zicea că el au omorât pre Saul, şi rumpându-şi hainele, îl plânge, şi pre ceialalţi omorâţi, şi postindu-să, porunceaşte să înveaţă fiii lui Iuda arcul.

1 Şi au fost după ce au murit Saul, şi s-au întors David de la bătaia lui Amalic, şi au şezut David în Sichelac doao zile.

2 Şi au fost în zioa a treia, iată, au venit un om din tabăra norodului lui Saul, şi hainele lui rupte, şi pământ pre capul lui.

3 Şi venind el la David, au căzut pre pământ, şi s-au închinat lui, şi au zis David lui: „De unde vii tu?” Şi el au zis cătră David: „Din tabăra lui Israil am scăpat eu”.

4 Şi au zis David cătră el: „Ce easte cuvântul acesta? Spune-mi”. Iară el au zis că au fugit norodul de la războiu, şi mulţi din norod au căzut şi au murit, şi Saul şi Ionatan, fiiul lui, au murit.

5 Şi au zis David cătră sluga, carea spunea lui: „Cum ştii că au murit Saul şi Ionatan, fiiul lui?”

6 Şi au zis sluga, carea spunea lui: „Cu cădeare au căzut în muntele Ghelvuei, şi când era Saul răzămat pre suliţa sa, atunci carăle şi mai-marii călăraşilor s-au lovit cu el.

7 Şi căutând înapoia sa, m-au văzut pre mine, şi m-au chemat, şi am zis: «Iată, eu».

8 Şi el mi-au zis: «Cine eşti tu?» Iară eu am zis cătră el: «Amalichitean sânt eu».

9 Şi au zis cătră mine: «Stăi deasupra mea şi mă omoară, că întunearec greu m-au cuprins, şi încă tot sufletul mieu întru mine easte».

10 Şi am stătut deasupra lui, şi l-am omorât, că ştiiam că nu va trăi după ce au căzut el, şi am luat stema cea împărătească de pre capul lui, şi brăţariul cel de pre braţul lui, şi le-am adus pre eale domnului mieu aici”.

11 Şi apucând David hainele sale le-au rupt, şi toţi bărbaţii cei ce era cu el şi-au rupt hainele sale şi au plâns.

12 Şi s-au tânguit, şi au ajunat până seara pentru Saul şi pentru Ionatan, fiiul lui, şi pentru norodul lui Iuda, şi pentru casa lui Israil, căci s-au tăiat de sabie.

13 Şi au zis David slugii, carea spunea lui: „De unde eşti tu?” Iară el au zis: „Fiiul unui bărbat nemearnic amalichitean sânt eu”.

14 Şi au zis David cătră el: „Cum nu te-ai temut a râdica mâna ta şi a omorî pre unsul Domnului?”

15 Şi chemând David pre unul din slu-gile sale au zis: „Apropie-te şi năvăleaşte asupra lui”. Şi l-au lovit pre el şi au murit.

16 Şi au zis David cătră el: „Sângele tău asupra capului tău, că gura ta au răspuns asupra ta, zicând că: «Eu am omorât pre unsul Domnului»”.

17 Şi au plâns David cu plângerea aceasta pre Saul şi pre Ionatan, fiiul lui.

18 Şi au zis ca să înveaţă pre fiii lui Iuda, iată, s-au scris în cartea celui drept.

19 Şi au zis: „Înalţă stâlp, Israile, pentru morţii tăi, carii s-au omorât întru ceale înalte ale tale. Cum au căzut cei putearnici?

20 Nu povestiţi în Ghet, şi să nu vestiţi la ieşirile Ascalonului, ca nu cumva să se bucure featele celor de alt neam, ca nu cumva să se veselească featele celor netăiaţi împregiur.

21 Munţii cei din Ghelvue, să nu să pogoară roao şi ploaie preste voi, şi ţarinile celor de pârgă, că acolo s-au lăpădat pavăza celor tari, pavăza lui Saul nu s-au uns cu untdelemn.

22 Din sângele celor răniţi, din săul celor tari, arcul lui Ionatan nu s-au întors deşert înapoi, şi sabiia lui Saul nu s-au învârtit deşeartă.

23 Saul şi Ionatan, cei iubiţi şi frumoşi nedespărţiţi, binecuvioşi în viiaţa lor, şi la moartea lor nu s-au despărţit, decât vulturii mai uşori, şi decât leii mai tari.

24 Featele lui Israil, plângeţi pentru Saul, cel ce vă îmbrăca pre voi cu roşii, cu podoaba voastră, cel ce aducea podoabă de aur preste îmbrăcămintele voastre.

25 Cum au căzut cei tari în mijlocul războiului! Ionatan,a întru ceale înalte ale tale te-ai rănit?

26 Rău îmi pare de tine, fratele mieu, Ionatan, frumos mi-ai fost mie foarte, minunată au fost dragostea ta mie, mai mult decât dragostea muierilor.

27 Cum au căzut cei tari, şi au perit unealtele ceale de războiu?”

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.