×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

CARTEA FACERII

Capitolul 7

După ce au întrat Noe cu ai săi în corabie, ploaie s-au făcut pre pământ în patruzeci de zile şi patruzeci de nopţi, cât au trecut apa preste vârfurile tuturor munţilor şi au înecat tot trupul ce mişca de pre pământ.

1 Şi au zis Domnul Dumnezeu cătră Noe: „Întră tu şi toată casa ta în corabie, că pre tine te-am văzut drept înaintea Mea în neamul acesta.

2 Şi din dobitoacele ceale curate bagă înlăuntru la tine câte şeapte, parte bărbătească şi fămeiască, iară din dobitoacele ceale necurate câte doao, parte bărbătească şi fămeiască.

3 Şi din pasările ceriului ceale curate câte şeapte, parte bărbătească şi fămeiască, şi din toate pasările ceale necurate câte doao, parte bărbătească şi fămeiască, ca să hrăneştia sămânţa preste tot pământul.

4 Că încă şeapte zile Eu voiu aduce ploaie pre pământ patruzeci de zile şi patruzeci de nopţi, şi voiu piiarde de pre faţa pământului tot ce viiază, care am făcut”.

5 Şi au făcut Noe toate câte i-au poruncit lui Domnul Dumnezeu.

6 Iară Noe era de şease sute de ani, şi potop de apă s-au făcut pre pământ.

7 Şi au întrat Noe şi feciorii lui şi muiarea lui şi muierile feciorilor lui cu dânsul în corabie pentru apa potopului.

8 Şi din pasările ceale curate, şi din pasările ceale necurate, şi din dobitoacele ceale curate, şi din dobitoacele ceale necurate, şi din fieri, şi din toate ceale ce să târăsc pre pământ.

9 Câte doao din toate au întrat la Noe în corabie, parte bărbătească şi femeiască, precum au poruncit Domnul Dumnezeu lui Noe.

10 Şi au fost după şeapte zile, apa potopului s-au făcut pre pământ.

11 În anul şeasă sute din viiaţa lui Noe, în luna a doao, în doaozeci şi şeapte a lunii, în zioa aceaea s-au desfăcut toate izvoarăle adâncului, şi jghiiaburile ceriului s-au deşchis.

12 Şi s-au făcut ploaie pre pământ patruzeci de zile şi patruzeci de nopţi.

13 În zioa aceaea întrat-au Noe, Sim, Ham, Iafet, feciorii lui Noe şi muiarea lui Noe şi trei muieri ale feciorilor lui cu dânsul în corabie.

14 Şi toate fierile, după fealiu, şi toate dobitoacele, după fealiu, şi toată jivina ce să mişcă pre pământ, după fealiu, şi toată paserea zburătoare, după fealiul său.

15 Au întrat la Noe în corabie, câte doao, parte bărbătească şi femeiască, din tot trupul în care easte duh de viiaţă.

16 Şi ceale ce întrasă parte bărbătească şi femeiască din tot trupul au întrat, după cum au poruncit Dumnezeu lui Noe, şi au închis Domnul Dumnezeu corabiia din afara ei.

17 Şi au fost potop patruzeci de zile şi patruzeci de nopţi pre pământ, şi s-au înălţat apa, şi au râdicat corabiia şi o au înălţat de pre pământ.

18 Şi să întărea apa şi să înmulţea foarte pre pământ, şi să purtab corabiia pre deasupra apei.

19 Iară apa să întăreac foarte, foarte, pre pământ, şi au acoperit toţi munţii cei înalţi, care era supt ceriu.

20 De cincisprăzeace coţi s-au înălţat apa în sus şi au acoperit toţi munţii cei înalţi.

21 Şi au murit tot trupul ce să mişca pre pământ, al paserilor şi al dobitoacelor şi al fierilor şi toată jivina ce să mişca pre pământ.

22 Şi tot omul şi toate câte avea suflare de viiaţă şi tot ce era pre uscat au murit.

23 Şi s-au stâns tot ce erad viu pre faţa a tot pământul, de la om până la dobitoce, şi ceale ce să târăsc, şi pasările ceriului de pre pământ s-au stâns, şi au rămas Noe singur şi cei ce era cu el în corabie.

24 Şi s-au înălţat apa pre pământ o sută şi cincizeci de zile.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.