×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

CARTEA FACERII

Capitolul 6

Pentru răutăţile oamenilor, Dumnezeu aduce potop pre pământ, însă Noe, drept fiind, i să porunceaşte să facă corabiia şi să între el şi toată casa lui, şi din toate jivinile pământului, ca să se mântuiască.

1 Şi au fost când au început oamenii a să înmulţi pre pământ, şi li s-au născut lor feate.

2 Văzind fiii lui Dumnezeu pre featele oamenilora că era frumoase, au luat şie muieri din toate care au ales.

3 Şi au zis Domnul Dumnezeu: „Nu va rămânea Duhul Mieu în oamenii aceştia în veac, pentru că trupuri sânt, şi vor fi zilele lor o sută şi doaozeci de anib”.

4 Şi era uriiaşi pre pământ în zilele acealea şi după aceaea, când întra fiii lui Dumnezeu la featele oamenilor şi le năştea lor, aceia era uriiaşi, din veaci oameni numiţic.

5 Şi văzind Domnul Dumnezeu că s-au înmulţit răutăţile oamenilor pre pământ şi cum că fieştecarele cuget în inima sa cu deadinsul spre răutăţi în toate zilele,

6 I-au părut rău lui Dumnezeu că au făcut pre om pre pământ şi S-au căit.

7 Şi au zis Dumnezeu: „Piiarde-voiu pre omul pre carele l-am făcut de pre faţa pământului, de la om până la dobitoace, şi de la ceale ce să târăsc până la pasările ceriului, pentru că-Mi pare rău că i-am făcut pre ei”.

8 Iară Noe au aflat har înaintea Domnului Dumnezeu.

9 Iară aceastea sânt naşterile lui Noe; Noe, om drept şi desăvârşit fiind în neamul său, au plăcut lui Dumnezeu Noe.

10 Şi au născut Noe trei feciori: pre Sim, pre Ham, pre Iafet.

11 Şi să strâcasă pământul înaintea lui Dumnezeu şi să umplusă pământul de nedreptate.

12 Şi au văzut Domnul Dumnezeu pământul, şi era stricat (pentru că-şi stricasă tot trupul calea sa pre pământ).

13 Şi au zis Domnul Dumnezeu lui Noe: „Vreamea a tot omul vine înaintea Mea, că s-au umplut pământul de nedreptate din ei, şi, iată, voiu piiarde pre ei şi pământul.

14 Iară tu fă ţie corabie din leamne neputrezitoare cu patru dungi, despărţituri vei face prin corabie şi o vei smoli dinlăuntru şi din afară cu smoală.

15 Şi aşea vei face corabiia, de trei sute de coţi lungimea corăbiei şi de cincizeci de coţi lăţimea şi de treizeci de coţi înălţimea ei.

16 Strâmtându-o vei face corabiia, şi deasupra de un cot o vei sfârşi, iară uşa o vei face în coaste, cu cămări câte cu doao şi câte cu trei rânduri de poduri o vei face.

17 Şi, iată, Eu voiu aduce potop, apă preste pământ, ca să strice tot trupul în care easte suflet viu supt ceriu, şi oricâte vor fi pre pământ vor muri.

18 Şi voiu pune legătura Mea cu tine, şi vei întra în corabie tu şi feciorii tăi şi muiarea ta şi muierile feciorilor tăi cu tine.

19 Şi din toate dobitoacele, şi din toate ceale ce să târăsc, şi din toate fierile, şi din tot trupul, câte doao din toate să bagi în corabie, ca să le hrăneşti cu tine, parte bărbătească şi fămeiască să fie.

20 Şi din toate pasările ceale zburătoare, după fealiu, şi din toate dobitoacele, după fealiu, şi din toate jigăniile ce să târăsc pre pământ, după fealiul lor, câte doao din toate vor întra la tine să se hrănească împreună cu tine, parte bărbătească şi fămeiască.

21 Şi tu vei luoa ţie din toate bucatele de care mâncaţi şi vei aduna la tine, şi vor fi ţie şi lor de mâncare”.

22 Şi au făcut Noe toate câte i-au poruncit lui Domnul Dumnezeu, aşea au făcut.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.