×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

CARTEA FACERII

Capitolul 50

Iosif, grijind trupul tătâne-său, cu bătrânii Eghiptului purceade să-l îngroape în pământul Hanaan, carea, cu mare cinste săvârşind, să tem fraţii pentru strâmbătatea carea îi făcusă, iară el cu bune îi priimeaşte şi îi mângăie; care, după ce le-au poruncit pentru oasăle sale să le ducă în pământul Hanaan, când vor ieşi din Eghipt, în pace s-au odihnit.

1 Şi, căzând Iosif pre faţa tătâne-său, l-au plâns cu amar şi l-au sărutat pre el.

2 Şi au poruncit Iosif slugilor sale, îngropătorilor, să îngroape pre tatăl său, şi au îngropata îngropătorii pre Israil.

3 Şi s-au umplut lui patruzeci de zile, că aşea să număra zilele îngropării, şi l-au plâns pre el Eghiptul şeaptezeci de zile.

4 Iară deaca au trecut zilele plângerii, au grăit Iosif cătră domnii lui Faraon, zicând: „De am aflat har înaintea voastră, grăiţi pentru mine în urechile lui Faraon, zicând:

5 «Tatăl mieu m-au jurat, zicând: ‚În mormântul care mi-am săpat mie în pământul Hanaan, acolo să mă îngropi’». Acum, dară, să mă suiu să îngrop pre tatăl mieu, şi mă voiu întoarce”.

6 bŞi au zis Faraon lui Iosif: „Suie-te, îngroapă pre tatăl tău după cum te-au jurat”.

7 Şi s-au suit Iosif să îngroape pre tatăl său, şi s-au suit împreună cu dânsul toate slugile lui Faraon şi bătrânii casii lui, şi toţi bătrânii pământului Eghiptului.

8 Şi toată casa lui Iosif şi fraţii lui şi toată casa tătâne-său şi rudeniia lui, iară oile şi boii le-au lăsat în pământul Ghesem.

9 Şi s-au suit împreună cu dânsul cară şi călăreţi, şi s-au făcut tabără mare foarte.

10 Şi au venit la ariia lui Atad, carea easte dincolo de Iordan, şi l-au plâns pre el plângere mare şi tare foarte, şi au făcut plângerea tătâne-său şeapte zile.

11 Şi au văzut lăcuitorii pământului Hanaan plângerea la ariia lui Atad, şi au zis: „Plângere easte aceasta, eghipteanilor”, pentru aceaea au chemat numele locului aceluia Plângerea Eghiptului, ce easte dincolo de Iordan.

12 Şi i-au făcut lui aşea feciorii lui, precum le-au fost poruncit lor.

13 Şi l-au luat pre el feciorii lui în pământul lui Hanaan, şi l-au îngropat pre el în peştera cea îndoită, carea o cumpărasă Avraam peşteră moşie pentru îngropăciune de la Efron Heteul, în preajma Mamvrei.

14 Şi s-au întors Iosif în Eghipt, el şi fraţii lui şi toţi câţi s-au fost suit cu el să îngroape pre tatăl lui.

15 Şi, văzind fraţii lui Iosif că au murit tatăl lor, au zis: „Ca nu cumva să ţie aminte răutatea noastră Iosif şi să ne răsplătească toate realele câte am făcut lui”.

16 Şi, venind la Iosif, au zis: „Tatăl tău te-au jurat mai înainte de sfârşitul său, zicând:

17 «Aşea ziceţi lui Iosif: ‚Iartă-le lor nedreptatea şi păcatul lor, că reale au arătat ei ţie’. Şi acum iartă nedreptatea slugilor Dumnezeului tătâne-tău»”. Şi au plâns Iosif când grăia ei cătră dânsul.

18 Şi, venind la dânsul, au zis: „Iată, noi sântem ţie robi”.

19 Şi le-au zis lor Iosif: „Nu vă teameţi, că a lui Dumnezeu sânt euc.

20 Voi aţi sfătuit împrotiva mea reale, iară Dumnezeu au sfătuit pentru mine bine, ca să fie precum astăzi, ca să se hrănească norod mult”.

21 Şi au zis lor: „Nu vă teameţi, eu voiu hrăni pre voi şi casele voastre”. Şi i-au mângâiat pre ei Iosif, şi le-au grăit lor la inimă.

22 Şi au lăcuit Iosif în Eghipt, el şi fraţii lui şi toată casa tătâne-său, şi au trăit Iosif ani o sută şi zeace.

23 Şi au văzut Iosif pre feciorii lui Efraim până la al treilea neam, şi feciorii lui Mahir, feciorul lui Manasi, s-au născut pre coapsele lui Iosif.

24 Şi au zis Iosif fraţilor săi: „Eu moriu, şi cu cercetare va cerceta pre voi Dumnezeu şi va scoate pre voi din pământul acesta în pământul care au jurat Dumnezeu părinţilor noştri, lui Avraam şi lui Isaac şi lui Iacov”.

25 Şi au jurat Iosif pre fiii lui Israil, zicând: „Întru cercetarea în carea va cerceta pre voi Dumnezeu, aduceţi-vă aminte şi luaţi oasele meale cu voi de aici!”

26 Şi au murit Iosif fiind de o sută şi zeace de ani, şi l-au îngropat pre el în mormânt, în Eghipt.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.