×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

CARTEA FACERII

Capitolul 5

Să spun naşterile sau neamurile lui Adam şi a celor după el, prin Sit, şi anii vieţii lor, până la Noe.

1 Aceasta easte Cartea Facerii oamenilor, în carea zi au făcut Dumnezeu pre Adam, după chipul lui Dumnezeu l-au făcut pre el.

2 Bărbat şi muiare i-au făcut pre ei şi bine i-au cuvântat, şi au chemat numele lui Adam, în zioa în carea i-au făcut pre ei.

3 Şi au trăit Adam doao sute şi treizeci de ani, şi au născut după chipul său şi după asemănarea sa, şi au numit numele lui Sit.

4 Şi au fost zilele lui Adam, care le-au trăit după ce au născut pre Sit, ani şeapte sute, şi au născut fii şi feate.

5 Şi au fost toate zilele lui Adam, care le-au trăit, noao sute şi treizeci de ani, şi au murit.

6 Şi au trăit Sit ani doao sutea şi cinci, şi au născut pre Enos.

7 Şi au trăit Sit, după ce au născut pre Enos, ani şeapte sute şi şeapte, şi au născut fii şi feate.

8 Şi au fost toate zilele lui Sit ani noao sute şi doisprezeace, şi au murit.

9 Şi au trăit Enos ani o sută şi noaozeci, şi au născut pre Cainan.

10 Şi au trăit Enos, după ce au născut pre Cainan, ani şeapte sute şi cincisprăzeace, şi au născut fii şi feate.

11 Şi au fost toate zilele lui Enos ani noao sute şi cinci, şi au murit.

12 Şi au trăit Cainan ani o sută şi şeaptezeci, şi au născut pre Maleleil.

13 Şi au trăit Cainan, după ce au născut pre Maleleil, ani şeapte sute şi patruzeci, şi au născut fii şi feate.

14 Şi au fost toate zilele lui Cainan ani noao sute şi zeace.

15 Şi au trăit Maleleil ani o sută şi şeasezeci şi cinci, şi au născut pre Iared.

16 Şi au trăit Maleleil, după ce au născut pre Iared, ani şeapte sute şi treizeci, şi au născut feciori şi feate.

17 Şi au fost toate zilele lui Maleleil ani opt sute şi noaozeci şi cinci, şi au murit.

18 Şi au trăit Iared ani o sută şi şasezeci şi doi, şi au născut pre Enoh.

19 Şi au trăit Iared, după ce au născut pre Enoh, ani opt sute, şi au născut fii şi feate.

20 Şi au fost toate zilele lui Iared ani noao sute şeasezeci şi doi, şi au murit.

21 Şi au trăit Enoh ani o sută şeasezeci şi cinci, şi au născut pre Matusal.

22 Şi bine au plăcut Enoh lui Dumnezeu, şi, după ce au născut pre Matusal, au trăit doao sute de ani, şi au născut feciori şi feate.

23 Şi au fost toate zilele lui Enoh ani trei sute şeasăzeci şi cinci.

24 Şi bine au plăcut Enoh lui Dumnezeu, şi nu s-au aflat, pentru că l-au mutat pre dânsul Dumnezeu.

25 Şi au trăit Matusal ani o sută optzeci şi şeapte, şi au născut pre Lameh.

26 Şi au trăit Matusal, după ce au născut pre Lameh, ani şeapte sute optzeci şi doi, şi au născut fii şi feate.

27 Şi au fost toate zilele lui Matusal, care au trăit ani noao sute şasăzeci şi noao, şi au murit.

28 Şi au trăit Lameh ani o sută optzăci şi opt, şi au născut fiiu.

29 Şi au chemat numele lui Noe, zicând: „Acesta va face să odihnim de lucrurile noastre şi de năcazurile mânilor noastre, şi de pământul care l-au blăstămat Domnul Dumnezeu”.

30 Şi au trăit Lameh, după ce au născut pre Noe, ani cinci sute şeasăzeci şi cinci, şi au născut feciori şi feate.

31 Şi au fost toate zilele lui Lameh ani şeapte sute cincizeci şi trei, şi au murit.

32 Şi era Noe de cinci sute de ani, şi au născut Noe trei feciori: pre Sim, pre Ham şi pre Afet.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.