×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

CARTEA FACERII

Capitolul 47

Iosif face ştire lui Faraon că au venit tatăl său şi fraţii săi, şi îi duce la Faraon. Li să dă lor pământul Ghesem ca să lăcuiască într-însul şi îi hrăneaşte pre ei în vreamea foametei. Iară foametea atâta asupreaşte pre eghipteani, cât le-au căutat să-şi vânză şi dobitoacele şi pământul de unde s-au făcut, ca a cincea parte din toate rodurile să fie ale împăratului Eghiptului, afară de moşiile preoţilor. După şeaptesprăzeace ani, Iacov moare şi, înainte de moarte, au jurat pre Iosif să-l îngroape în Hanaan.

1 Şi mergând Iosif, au spus lui Faraon, zicând: „Tatăl mieu şi fraţii miei şi dobitoacele şi boii lor şi toate ale lor au venit din pământul Hanaan, şi, iată, sânt în pământul Ghesem”.

2 Şi din fraţii săi au luat cinci bărbaţi şi i-au pus pre ei înaintea lui Faraon.

3 Şi au zis Faraon fraţilor lui Iosif: „Ce easte lucrul vostru?” Iară ei au zis lui Faraon: „Păstori de oi sântem, slugile tale, şi noi şi părinţii noştri, din pruncie până acum”.

4 Şi au zis ei lui Faraon: „Am venit să ne sălăşluim în pământul tău, pentru că nu easte păşune dobitoacelor slugilor tale, că s-au întărit foametea în pământul Hanaan, acum, dară, vom lăcui în pământul Ghesem”.

5 Şi au grăit Faraon lui Iosif, zicând: „Tatăl tău şi fraţii tăi au venit la tine.

6 Iată pământul Eghiptului înaintea ta easte, în pământul cel mai bun sălăşluiaşte pre tatăl tău şi pre fraţii tăi”. Şi au zis Faraon lui Iosif: „Să lăcuiască în pământul Ghesem, iară de crezi cum că sânt întră dânşii bărbaţi carii pot, pune-i pre ei mai mari preste dobitoacele meale”. Şi au venit în Eghipt la Iosif Iacov şi fiii lui, şi au auzit Faraon, împăratul Eghiptului.

7 Şi au adus înlăuntru Iosif pre Iacov, tatăl său, şi l-au pus pre el înaintea lui Faraon, şi bine au cuvântat Iacov pre Faraon.

8 Şi au zis Faraon lui Iacov: „Câţi sânt anii zilelor vieţii tale?”

9 Şi au zis Iacov lui Faraon: „Zilele anilor vieţii meale, carele nemernicesc, sânt o sută şi treizeci de ani, puţine şi reale au fost zilele anilor vieţii meale, n-au ajuns la zilele anilor vieţii părinţilor miei, care zile le-au nemernicit ei”.

10 Şi binecuvântând Iacov pre Faraon, au ieşit de la dânsul.

11 Şi au sălăşluit Iosif pre tatăl său şi pre fraţii săi şi le-au dat lor moşie în pământul Eghiptului, în pământul cel mai bun, în pământul Ramesi, după cum au poruncit Faraon.

12 Şi măsura Iosif tătâne-său şi fraţilor săi, şi la toată casa tătâne-său, grâu după trupuri.

13 Iară grâu nu era în tot pământul, că să întărisă foametea foarte, şi au slăbit pământul Eghiptului şi pământul Hanaan de foamete.

14 Şi au adunat Iosif tot argintul ce s-au aflat în pământul Eghiptului şi în pământul Hanaan pentru grâul care-l cumpăra şi-l măsura lor, şi au adus Iosif tot argintul în casa lui Faraon.

15 Şi s-au sfârşit tot argintul din pământul Eghiptului şi din pământul Hanaan, şi au venit toţi eghipteanii la Iosif, zicând: „Dă-ne noao pâine! Şi pentru ce murim înaintea ta? Că s-au sfârşit argintul nostru”.

16 Şi le-au zis lor Iosif: „Aduceţi dobitoacele voastre şi voiu da voao pâine pentru dobitoacele voastre, deaca s-au sfârşit argintul vostru”.

17 Şi au adus dobitoacele sale la Iosif, şi le-au dat lor Iosif pâine pentru cai şi pentru oi şi pentru boi şi pentru asini, şi i-au hrănit pre ei cu pâine pentru toate dobitoacele lor, în anul acela.

18 Şi au trecut anul acela şi au venit la el în al doilea an, şi au zis lui: „Ca să nu ne piiardem de la domnul nostru, căci s-au sfârşit argintul nostru şi ceale ce am avut şi dobitoacele, la tine, domnul, şi n-au rămas noao înaintea domnului nostru, fără numai trupul nostru şi pământul nostru.

19 Deci, ca să nu murim înaintea ta şi pământul să se pustiiască, ia-ne pre noi şi pământul nostru pentru pâine, şi vom fi noi şi pământul nostru robi lui Faraon. Dă-ne sămânţă să sămănăm şi să trăim şi să nu murim şi să nu să pustiiască pământul”.

20 Şi au luat Iosif tot pământul eghipteanilor lui Faraon, că au vândut eghipteanii pământul său lui Faraon, că-i cuprinsease pre ei foamea, şi au fost pământul a lui Faraon.

21 Şi pre norod l-au supus şie să-i fie slugi, din marginile hotarului Eghiptului până în margini.

22 Afară de pământul popilor, numai acela nu l-au luat Iosif, că Faraon în dar au dat daruri popilor, şi mânca darea carea le-au dat lor Faraon, şi pentru aceaea ei nu au vândut pământul său.

23 Şi au zis Iosif tuturor eghipteanilor: „Iată, v-am cumpărat pre voi şi pământul vostru astăzi lui Faraon, luaţi-vă sămânţă şi sămănaţi pământul.

24 Şi din rodurile lui veţi da a cincea parte lui Faraon, iară ceale patru părţi vor fi ale voastre de sămânţă pământului, şi de mâncare voao şi tuturor celor din căsile voastre”.

25 Şi au zis: „Mântuitu-ne-ai pre noi, aflat-am har înaintea domnului nostru, şi vom fi slugi lui Faraon”.

26 Şi le-au pus lor Iosif poruncă până în zioa de astăzi pre pământul Eghiptului a da a cincea lui Faraon, numai din pământul preoţilor nu să da lui Faraon.

27 Şi au lăcuit Israil în pământul Eghiptului, pre pământul Ghesem, şi l-au moştenit pre el, şi au crescut şi s-au înmulţit foarte.

28 Şi au mai trăit Iacov în pământul Eghiptului şeaptesprăzeace ani, şi au fost zilele lui Iacov anii vieţii lui o sută patruzeci şi şeapte de ani.

29 Şi s-au apropiiat zilele lui Israil a muri, şi au chemat pre fiiul său, Iosif, şi i-au zis lui: „De am aflat har înaintea ta, pune mâna ta pre coapsa mea şi să faci cu mine milă şi adevăr, ca să nu mă îngropi în Eghipt.

30 Ci voiu dormi cu părinţii miei şi mă vei râdica din Eghipt şi mă vei îngropa în mormântul lor”. Iară Iosif au zis: „Eu voiu face după cuvântul tău”.

31 Şi au zis lui: „Jură-te mie!” Şi Iosif s-au jurat lui şi s-au închinat Israil pre vârvul toiagului său.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.