×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

CARTEA FACERII

Capitolul 40

Iosif tâlcuiaşte visurile famenilor lui Faraon în temniţă. Unuia zice că-ş va dobândi boieriia, altuia că să va spânzura, care toate s-au plinit în zioa naşterii lui Faraon.

1 Şi au fost după aceastea, cel mai mare preste păharnicii împăratului Eghiptului şi cel mai mare preste făcătorii de pâine au greşit domnului lor, împăratului Eghiptului.

2 Şi s-au mâniiat Faraon pre amândoi famenii săi, pre cel mai mare preste păharnici şi pre cel mai mare preste făcătorii de pâine.

3 Şi i-au pus pre ei în temniţă la robie, în locul unde era Iosif.

4 Şi mai-marele temniţii i-au dat pre ei lui Iosif, şi le-au slujit lor, şi au fost ei vro câteva zile în temniţă.

5 Şi au văzut amândoi vis într-o noapte, şi vedearea visului celui mai mare preste păharnici şi a celui mai mare preste făcătorii de pâine a împăratului Eghiptului, carii era în temniţă, era aceasta.

6 Întrat-au la ei Iosif dimineaţă, şi i-au văzut pre ei, şi era trişti.

7 Şi au întrebat pre famenii lui Faraon, carii era cu el în temniţă la domnul lui, zicând: „Pentru ce feaţele voastre sânt astăzi triste?”

8 Iară ei au zis lui: „Vis am văzut, şi nu easte cine să-l tâlcuiască”. Şi au zis lor Iosif: „Au nu easte prin Dumnezeu arătarea lor? Spuneţi-mi, dară, mie”.

9 Şi cel mai mare preste păharnici au spus visul său lui Iosif şi au zis: „În somnul mieu era vie înaintea mea.

10 Şi în vie era trei viţe şi, odrăslind, scotea vlăstări, şi boambele strugurilor era coapte.

11 Şi păharul lui Faraon era în mâna mea, şi am luat strugurul şi l-am stors în păharul lui Faraon şi am dat păharul în mâna lui Faraon”.

12 Şi Iosif i-au zis lui: „Aceasta easte tâlcuirea lui: ceale trei viţe trei zile sânt.

13 Încă trei zile, şi-şi va aduce aminte Faraon de boieriia ta, şi iarăşi te va pune întru mărirea păhărniciei tale, şi vei da păharul lui Faraon în mâna lui, după boieriia ta cea mai dinainte, precum erai turnând.

14 Ci-ţi ado aminte de mine pentru tine, când va fi bine ţie, şi să faci cu mine milă, şi să aduci aminte lui Faraon, şi să mă scoţi dintru această închisoare.

15 Pentru că cu furat sânt furat din pământul evreilor, şi aici n-am făcut nimica, ci m-au aruncat în groapa aceasta”.

16 Şi au văzut cel mai mare preste făcătorii de pâine că drept au tâlcuit, şi au zis lui Iosif: „Şi eu am văzut vis: şi mi să părea că trei coşuri de pâine râdicam pre capul mieu.

17 Şi în coşul cel mai deasupra era din toate fealiurile de care împăratul Faraon mânca, lucru făcut de pâine, şi pasările ceriului mânca ceale ce era în coşul cel deasupra capului mieu”.

18 Şi răspunzind Iosif, au zis lui: „Acesta easte tâlcul: ceale trei coşuri trei zile sânt.

19 Încă trei zile, şi va lua Faraon capul tău de la tine, şi te va spânzura pre lemn, şi vor mânca paserile ceriului cărnurile tale de la tine”.

20 Şi au fost în zioa a treia, era zioa naşterii lui Faraon, şi au făcut ospăţ tuturor slugilor sale, şi şi-au adus aminte de boieriia păharnicului şi de boieriia făcătoriului de pâine, în mijlocul slugilor sale.

21 Şi pre cel mai mare preste păharnici l-au aşezat în boieriia lui, şi au dat păharul în mâna lui Faraon.

22 Iară pre cel mai mare preste făcătorii de pâine l-au spânzurat, după cum le-au tâlcuit lor Iosif.

23 Şi nu şi-au adus aminte cel mai mare preste păharnici de Iosif, ci l-au uitat pre el.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.