×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

CARTEA FACERII

Capitolul 4

Cunoscând Adam pre Eva, naşte pre Cain şi pre Avel. Cain ucide pre fratele său Avel şi, de la Dumnezeu pedepsit şi pribeag fiind, au născut pre Enos, ci şi Adam au născut pre Sit, căruia i s-au născut Enos.

1 Iară Adam au cunoscut pre Eva, muiarea sa, şi, luând ea în pântece, au născut pre Cain şi au zis: „Dobândit-am om prin Dumnezeua”.

2 Şi au mai născut pre Avel, fratele lui, şi au fost Avel păstoriu de oi, iară Cain au fost lucrătoriu de pământ.

3 Şi au fost după câteva zile, au adus Cain din rodurile pământului jertvă lui Dumnezeu.

4 Şi au adus şi Avel din ceale întâiu născute ale oilor sale şi din grăsimea lor, şi au căutat Dumnezeu spre Avel şi spre darurile lui.

5 Iară spre Cain şi spre jertvele lui nu s-au uitat,b şi s-au întristat Cain foarte şi s-au mâhnit faţa luic.

6 Şi au zis Domnul Dumnezeu lui Cain: „Pentru ce te-ai întristat şi pentru ce s-au mâhnit faţa ta?

7 Au nu de vei aduce drept, iară nu vei împărţi drept, ai păcătuit? Taci, la tine întoarcerea luid, şi tu-l vei stăpâni pre acela”.

8 Şi au zis Cain cătră Avel, fratele său: „Să ieşim în câmp”. Şi au fost când era ei în câmp, s-au sculat Cain asupra fratelui său Avel şi l-au omorât pre el.

9 Şi au zis Domnul Dumnezeu cătră Cain: „Unde easte Avel, fratele tău?” Şi au zis: „Nu ştiu, au doară păzitoriu fratelui mieu sânt eu?”

10 Şi au zis Domnul: „Căci ai făcut aceasta? Glasul sângelui fratelui tău strigă cătră Mine din pământ.

11 Şi acum blăstămate tu de pre pământul care au deşchis gura sa să priimească sângele fratelui tău din mâna ta!

12 Când vei lucra pământul, nu va adaoge a da ţie putearea saf, gemând şi trămurând vei fi pre pământ”.

13 Şi au zis Cain cătră Domnul: „Mai mare easte vina meag decât a să ierta mie.

14 De mă scoţi astăzi de pre faţa pământului, şi de la faţa Ta mă voiu ascunde şi voiu fi gemând şi trămurând pre pământ, şi va fi tot cel ce mă va afla mă va omorî”.

15 Şi au zis lui Domnul Dumnezeu: „Nu aşea, tot cel ce va omorî pre Cain, de şeapte ori să va pedepsih”. Şi au pus Domnul Dumnezeu sămn lui Cain, ca să nu-l omoară oricine-l va afla pre el.

16 Şi au ieşit Cain de la faţa lui Dumnezeu, şi au lăcuit în pământul Naid, în preajma Edemului.

17 Şi au cunoscut Cain pre muiarea sa, şi luând în pântece au născut pre Enoh, şi au zidit cetate, şi au chemat cetatea pre numele fiiului său, Enoh.

18 Şi s-au născut lui Enoh Gaidad, şi Gaidad au născut pre Maleleil, şi Maleleil au născut pre Matusal, şi Matusal au născut pre Lameh.

19 Şi ş-au luoat Lameh doao muierii, numele uniia, Ada, şi numele ceiialalte, Sela.

20 Şi au născut Ada pre Iovil; acesta au fost tată hrănitorilor de dobitoace, carii lăcuiesc în colibi.

21 Şi numele fratelui lui, Iuval; acesta au fost care au izvodit canonul şi alăutaj.

22 Iară Sela, şi ea au născut pre Tovel, şi au fost bătătoriu cu ciocane, faur de aramă şi de fier. Iară sora lui Tovel, Noema.

23 Şi au zis Lameh muierilor sale, Adei şi Selei: „Ascultaţi glasul mieu, muierile lui Lameh, băgaţi în urechi cuvintele meale, că bărbat am omorât spre rană mie, şi tânăr spre vânătare mie.

24 Că de şeapte ori s-au izbândit despre Cain, iară despre Lameh de şeaptezeci de ori şeapte”.

25 Şi au cunoscut Adam pre Eva, muiarea sa, şi luând ea în pântece au născut fiiu, şi au chemat numele lui Sit, zicând: „Că mi-au râdicat mie Dumnezeu altă sămânţă în locul lui Avel, pre carele l-au omorât Cain”.

26 Şi lui Sit s-au născut fiiu, şi au chemat numele lui Enos, acesta au nădăjduit a chema numele Domnului Dumnezeu.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.