×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

CARTEA FACERII

Capitolul 39

Iosif, pentru bună purtarea sa, place lui Pentefri. Pentefri toate ale sale le dă pre mâna lui Iosif, care nebăgând în seamă de multe ori voinţa doamnă-sa despre împreunare, ea îl pâreaşte la Pentefri şi-l bagă în temniţă, unde, aflând har la temniceariu, i să încredinţează toţi legaţii.

1 Şi Iosif s-au adus în Eghipt şi l-au cumpărat pre el Pentefri, famenul lui Faraon, cel mai mare preste bucătari, bărbat eghiptean, din mâinile ismailteanilor, carii l-au adus pre el acolo.

2 Şi era Domnul cu Iosif, şi era el bărbat gâcitoriu, şi au fost în casă la domnul său, eghipteanul.

3 Şi ştiia domnul lui că Domnul era cu dânsul, şi, oricâte face el, le îndreptează Domnul în mâinile luia.

4 Şi au aflat Iosif har înaintea domnului său, şi i-au plăcut lui şi l-au pus pre el preste casa sa, şi toate câte avea el le-au dat pre mâna lui Iosif.

5 Şi au fost după ce l-au pus pre el preste casa sa şi preste toate câte avea el, au blagoslovit Domnul casa eghipteanului pentru Iosif, şi au fost blagosloveniia Domnului întru toată avuţiia lui în casa şi în ţarina lui.

6 Şi toate câte avea el le-au dat în mânile lui Iosif, şi nu ştiia de ale sale nimica, afară din pâinea ce o mânca el, şi era Iosif mândru la chip şi frumos la faţă foarte.

7 Şi au fost după aceastea, muiarea domnului său au pus ochii săi pre Iosif şi au zis lui: „Culcă-te cu mine”.

8 Iară el nu au vrut, şi au zis muierii domnului său: „Deaca domnul mieu pentru mine nu cunoaşte nimica din câte sânt în casa lui, ci toate câte are el le-au dat în mâinile meale,

9 Şi nu easte în casa aceasta nimica carea să nu fie supt mine, nici s-au luat de la mine nimica, afară de tine, pentru că tu eşti muiarea lui, şi cum voiu face acest cuvânt răub şi să păcătuiesc înaintea lui Dumnezeu?”

10 Şi grăind ea lui Iosif în toate zilele, el nu asculta de ea ca să se culce şi să se împreune cu ea.

11 Iară au fost într-o zi, au întrat Iosif în casă ca să-şi facă lucrurile sale, şi nimenea nu era înlăuntru din cei de casă.

12 Şi ea l-au prins de haine, zicând: „Dormi cu mine”. Iară el, lăsându-şi hainele sale în mânile ei, au fugit şi au ieşit afară.

13 Şi au fost deaca au văzut ea că şi-au lăsat hainele sale în mânile ei şi au fugit şi au ieşit afară,

14 Au chemat pre cei de casă şi le-au zis aşea, zicând: „Vedeţi că au băgat la noi slugă de jidov, să-şi bată joc de noi, carele au întrat la mine, zicând: «Dormi cu mine», şi eu am strigat cu glas mare.

15 Şi auzind el că am înălţat glasul mieu şi am strigat, lăsându-şi hainele sale la mine, au fugit şi au ieşit afară”.

16 Şi ea au ţinut hainele la sine până ce au venit domnul acasă.

17 Şi au grăit lui după cuvintele aceastea, zicând: „Au întrat la mine sluga cea de jidov, pe carele l-ai băgat la noi, să mă batjocorească, şi au zis mie: «Dormi-voiu cu tine!».

18 Şi deaca au auzit că am înălţat glasul mieu şi am strigat, lăsând hainele sale la mine, au fugit şi au ieşit afară”.

19 Şi au fost cât au auzit domnul cuvintele muierii sale, care le-au grăit cătră dânsul, zicând: „Aşea mi-au făcut mie sluga ta”, s-au aprins de mânie.

20 Şi luând domnul pre Iosif, l-au băgat în temniţă în locul în care să ţinea legaţii împăratului închişi în temniţă.

21 Şi au fost Domnul cu Iosiv, şi au vărsat preste el milă, şi i-au dat lui har înaintea celui mai mare preste temniţă.

22 Şi cel mai mare preste temniţă au dat temniţa pre mâna lui Iosif, şi pre toţi cei prinşi carii era în temniţă şi toate câte să făcea acolo el le făcea.

23 Nu ştiia cel mai mare preste temniţă nimica de temniţă pentru el, că toate era pre mâna lui Iosif, şi Domnul era cu dânsul, şi câte făcea el Domnul le îndrepta în mâinile lui.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.