×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

CARTEA FACERII

Capitolul 38

Iuda din muiare hananiiancă au avut trei feciori, pre cel dintâi şi pre cel de al doiilea l-au căsătorit cu Tamar, şi aceştia murind, Iuda neştiind au întrat la Tamar, şi o au cunoscut pre ea, socotind că easte curvă, din care împreunare au născut pre Fares şi pre Zara.

1 Şi au fost în vreamea aceaea, s-au pogorât Iuda de la fraţii săi, şi au venit până la un om odolamitean, anume Iras.

2 Şi au văzut acolo Iuda o fată a unuia om hananeu, anume Sava, şi o au luat pre ea muiare şi s-au culcat cu ea.

3 Şi, luând ea în pântece, au născut fecior, şi au chemat numele lui Ir.

4 Şi, iară luând în pântece, au născut fecior, şi au chemat numele lui Avnan.

5 Şi, adăogând, au născut încă al treilea fecior, şi au chemat numele lui Silom, şi ea era în Hasvi când i-au născut pre ei.

6 Şi au luat Iuda muiare lui Ir, celui întâiu născut, şi numele muierii era Tamar.

7 Şi au fost Ir, cel întâiu născut a lui Iuda, rău înaintea Domnului, şi l-au ucis pre el Dumnezeu.

8 Şi au zis Iuda lui Avnan: „Întră la muiarea fratelui tău şi o ia pre ea muiare şi râdică sămânţa fratelui tău”.

9 Şi, cunoscând Avnan că nu va fi sămânţa a lui, au fost, când mergea la muiarea fratelui său, vărsa pre pământ, ca să nu dea sămânţă fratelui său.

10 Şi rău s-au arătat înaintea lui Dumnezeu, pentru că au făcut aceasta, şi l-au omorât şi pre acesta.

11 Şi au zis Iuda cătră Tamar, noru-sa:a „Şezi văduvă în casa tătâne-tău până ce va creaşte mare Silom, feciorul mieu; că să temea ca nu cumva să moară şi acesta ca şi fraţii lui. Şi, mergând Tamar, au şezut în casa tătâne-său.

12 Şi au trecut zile multe, şi au murit Sava, muiarea lui Iuda, şi, mângăindu-să Iuda,s-au suit la cei ce tundea oile lui, el şi Iras păstoriul lui, odolomiteanul, în Tamna.

13 Şi s-au spus Tamarei, noru-sa, zicându-să: „Iată, socrul tău să suie în Tamna să tunză oile sale”.

14 Şi ea, dezbrăcând de pre sine hainele ceale de văduvie, s-au învălit cu brobodealnicul şi s-au înfrumsăţat şi au şezut la porţile Enanului, care easte în calea Tamnei, că au văzut cum că Silom au crescut mare, şi el nu o au dat pre ea lui muiare.

15 Şi văzindu-o pre ea Iuda, au socotit că easte o curvă, că ea şi-au acoperit faţa sa şi nu o au cunoscut.

16 Şi s-au abătut la dânsa din cale şi i-au zis ei: „Lasă-mă să întru la tine”, că nu o au cunoscut cum că easte noru-sa, iară ea au zis: „Ce-mi vei da de vei întra la mine?”

17 Iară el au zis: „Eu îţi voiu trimite un ied de capre din oile meale”. Iară ea au zis: „De-mi vei da arvună până vei trimite tu”.

18 Iară el au zis: „Ce arvună-ţi voiu da?” Iară ea au zis: „Inelul tău şi zgarda şi toiagul care-ţi easte în mână”. Şi i-au dat ei, şi au întrat la dânsa, şi ea au luat în pântece de la el.

19 Şi, sculându-să ea, s-au dus şi s-au dezvălit de brobodealnic şi s-au îmbrăcat cu hainele ceale de văduvie.

20 Şi au trimis Iuda iedul de capre prin mâna păstoriului său, odolomiteanului, ca să ia de la muiare arvuna, şi nu o au aflat pre ea.

21 Şi au întrebat pre bărbaţii din locul acela: „Unde easte curva carea au fost în Enan, lângă cale?”. Iară ei au zis: „Nu au fost aci curvă”.

22 Şi s-au înturnat la Iuda şi au zis: „N-am aflat, şi oamenii locului zic că nu easte acolo curvă”.

23 Şi au zis Iuda: „Ţie-le pre eale, ci, ca nu cumva să fim de batjocură, eu am trimis iedul acesta şi tu nu o ai aflat”.

24 Şi au fost după a treia lună, s-au spus lui Iuda, zicând: „Au curvit Tamar, noru-ta, şi, iată, are în pântece din curvie”. Şi au zis Iuda: „Scoateţi-o pre ea şi să se arză”.

25 Şi, după ce s-au adus ea, au trimis la socrul său, zicând: „Din omul a cui sânt aceastea am eu în pântece”. Şi au zis: „Cunoaşte a cui easte inelul acesta şi zgarda şi toiagul acesta”.

26 Şi au cunoscut Iuda şi au zis: „S-au îndreptat Tamar mai mult decât mine, pentru că nu o am dat pre ea lui Silom, feciorului mieu”. Şi nu au mai adaos a o cunoaşte pre dânsa.

27 Şi au fost când era să nască, era geameni în pântecele ei.

28 Şi au fost când năştea ea, unul au scos înainte mâna sa, şi, luând moaşea, roşiu au legat la mâna lui, zicând: „Acesta va ieşi mai înainte”.

29 Apoi au tras îndărăpt mâna, şi îndată au ieşit fratele lui, iară ea au zis: „Pentru ce s-au rupt pentru tine gard?” Şi au chemat numele lui Fares.

30 Şi după acesta, au ieşit fratele lui, la a căruia mână era roşiul, şi au chemat numele lui Zara.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.