×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

CARTEA FACERII

Capitolul 36

Isav, cu muierile şi cu fiii săi, pentru multele averi să despărţeaşte de frate-său, Iacov; să numără naşterile fiilor lui Isav.

1 Şi aceastea sânt naşterile lui Isav, acesta easte Edom.

2 Şi Isav şi-au luat şie muieri din featele hananeilor, pre Ada, fata lui Elom Heteului, şi pre Olivema, fata lui Ana, feciorului lui Sevegon Eveului.

3 Şi pre Vasemata, fata lui Ismail, sora lui Naveot.

4 Şi i-au născut lui Ada pre Elifas, şi Vasemata au născut pre Raguil.

5 Şi Olivema au născut pre Ieus şi pre Ieglom şi pre Core. Aceştia sânt feciorii lui Isav, carii s-au născut lui în pământul lui Hanaan.

6 Şi au luat Isav pre muierile sale şi pre feciorii săi şi pre featele sale şi toate trupurilea casii sale şi toate averile sale, şi toate dobitoacele şi toate câte au avut şi toate câte au agonisit în pământul lui Hanaan, şi s-au dus din pământul lui Hanaan, de la faţa lui Iacov, fratelui său.

7 Pentru că era averile lor mai multe decât să poată lăcui într-un loc, şi pământul în care lăcuia nu-i putea cuprinde pre ei de mulţimea averilor lor.

8 Şi au lăcuit Isav în muntele Siir. Isav acesta easte Edom.

9 Aceastea sânt naşterile lui Isav, tatălui lui Edom, în muntele Siir.

10 Şi aceastea sânt numele fiilor lui Isav: Elifas, fiiul Adei, muierii lui Isav, şi Raguil, fiiul Vasematei, muierii lui Isav.

11 Şi s-au născut lui Elifas feciori: Teman, Omar, Sofar, Gotom şi Chenez.

12 Şi Tamna era ţiitoare a lui Elifas, fiiul lui Isav, şi au născut lui Elifas pre Amalic, aceştia sânt feciorii Adei, muierii lui Isav.

13 Şi aceştia sânt feciorii lui Raguil: Nahot, Zare, Some şi Moze. Aceştia era feciorii Vasematei, muierii lui Isav.

14 Şi aceştia sânt feciorii Olivemii, muierii lui Isav, carea au fost fată lui Ana, feciorului lui Sevegon, şi au născut lui Isav pre Ieus, şi pre Ieglom, şi pre Core.

15 Aceştia sânt domniib fiiului lui Isav, fiii lui Elifas, celui întâiu născut a lui Isav, domnul Teman, domnul Omar, domnul Sofar, domnul Chenez.

16 Domnul Core, domnul Gotom, domnul Amalic, aceştia sânt domnii lui Elifas în pământul Idumeii, aceştia sânt fiii Adei.

17 Şi aceştia sânt fiii lui Raguil, fiiului lui Isav: domnul Nahot, domnul Zare, domnul Some, domnul Moze, aceştia sânt domnii lui Raguil, în pământul Edomului, aceştia sânt feciorii Vasematei, muierii lui Isav.

18 Şi aceştia sânt feciorii Olivemii, muierii lui Isav: domnul Ieus, domnul Ieglom, domnul Core, aceştia sânt feciorii Olivemii, featei lui Ana, muierii lui Isav.

19 Aceştia sânt feciorii lui Isav, aceştia sânt domnii lor, aceştia sânt feciorii lui Edom.

20 Şi aceştia sânt feciorii lui Siir Horeului, celui ce lăcuiaşte pământul, Loton, Soval, Sevegon, Ana.

21 Şi Dison şi Asar şi Rison aceştia sânt domnii Horeului, feciorului lui Siir, în pământul lui Edom.

22 Şi au fost feciorii lui Lotan: Hori şi Eman, şi sora lui Lotan, Tamna.

23 Şi aceştia sânt feciorii lui Soval: Golam, şi Manahat şi Ghevil şi Sofar şi Semor.

24 Şi aceştia sânt feciorii lui Sevegon, Aie şi Ana, acesta easte Ana, carele au aflat pre Iaminc în pustie, când păştea asinii lui Sevegon, tatălui său.

25 Şi aceştia sânt feciorii lui Ana: Dison şi Olivema, fata lui Ana.

26 Şi aceştia sânt feciorii lui Dison: Amada, şi Asvan şi Itran şi Haran.

27 Şi aceştia sânt feciorii lui Asar, Valam, şi Zucam şi Iocam.

28 Şi aceştia sânt feciorii lui Rison: Os şi Aran.

29 Şi aceştia sânt domnii lui Hori: domnul Lotan, domnul Soval, domnul Sevegon, domnul Ana.

30 Domnul Dison, domnul Asar, domnul Rison, aceştia sânt domnii lui Hori întru domnii lor, în pământul Edomului.

31 Şi aceştia sânt împăraţii carii au împărăţit în Edom mai înainte de a împărăţi împărat în Israil.

32 Şi au împărăţit în Edom Valac, feciorul lui Veor, şi numele cetăţii lui, Dinava.

33 Şi au murit Valac, şi în locul lui au împărăţit Iovav, feciorul lui Zara din Vosora.

34 Şi au murit Iovav, şi în locul lui au împărăţit Asom, din pământul temaneanilor.

35 Şi au murit Asom, şi în locul lui au împărăţit Adad, feciorul lui Varad, cel ce au tăiat pre Madiiam în câmpul lui Moav, şi numele cetăţii lui, Ghetem.

36 Şi au murit Adad, şi în locul lui au împărăţit Samada, din Maseca.

37 Şi au murit Samada, şi au împărăţit după el Saul, din Roovot, de lângă râu.

38 Şi au murit Saul, şi au împărăţit după el Valenon, feciorul lui Ahovor.

39 Şi au murit Valenon, feciorul lui Ahovor, şi au împărăţit după dânsul Arad, feciorul lui Varad, şi numele cetăţii lui: Fogor, şi numele muierii lui: Meteveil, fata lui Matrait, feciorului lui Mezoov.

40 Aceastea sânt numele domnilor lui Isav întru seminţiile lor, după locurile lor, întru ţările lor şi întru neamurile lor: domnul Tamna, domnul Gola, domnul Ieter.

41 Domnul Olivemas, domnul Ilas, domnul Finon.

42 Domnul Chenez, domnul Teman, domnul Mazar.

43 Domnul Maghediil, domnul Zafoin. Aceştia sânt domnii Edomului, întru ceale zidite în pământul agonisealei lord. Acesta easte Isav, tatăl lui Edom.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.