×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

CARTEA FACERII

Capitolul 35

Iacov îngroapă idolii oamenilor săi, şi din porunca Domnului să suie în Vetil, unde au zidit jertvenic şi au jertvit lui Dumnezeu, şi iarăşi i S-au arătat Dumnezeu şi l-au întărit. Veniamin să naşte cu moartea Rahilei, mumei sale; Ruvin cu Vala, ţiitoarea tătâne-său, doarme. Să numără feciorii lui Iacov. Isaac moare.

1 Şi au zis au zis Dumnezeu cătră Iacov: „Scoală-te şi te suie în locul Vetil, şi lăcuiaşte acolo, şi fă acolo jertvenic lui Dumnezeu, Celui ce S-au arătat ţie, când fugeai de la faţa lui Isav, fratelui tău”.

2 Şi au zis Iacov casii sale şi tuturor celor ce era cu sine: „Luaţi pre dumnezeii cei străini carii sânt cu voi, din mijlocul vostru, şi vă curăţiţi şi vă schimbaţi hainele voastre.

3 Şi, sculându-ne, să ne suim în Vetil şi să facem acolo jertvenic lui Dumnezeu, Celui ce m-au auzit în zioa năcazului, Cel ce au fost cu mine şi m-au mântuit în calea pre carea mergeam”.

4 Şi au dat lui Iacov pre dumnezeii cei străini, carii era în mânile lor, şi cerceii carii era în urechile lor, şi i-au ascuns Iacov supt terevintul din Sichim, şi i-au pierdut până în zioa de astăzi.

5 Şi s-au râdicat Israil din Sichim, şi au fost frica lui Dumnezeu preste cetăţile ceale de primprejurul lor, şi nu au alergat pre urma fiilor lui Israil.

6 Şi au venit Iacov în Luza, carea easte în pământul lui Hanaan, carea easte Vetil, el şi tot norodul carele era cu el.

7 Şi au zidit acolo jertvenic, şi au numit numele locului Vetil, pentru că acolo S-au arătat Dumnezeu lui, când fugea el de la faţa lui Isav, fratelui său.

8 Şi au murit Devora, doica Revecăi, şi s-au îngropat mai jos de Vetil, supt stejariu, şi au numit Iacov numele Stejariul Jealei.

9 Şi s-au arătat Dumnezeu lui Iacov încă în Luza, când au venit acolo din Mesopotamiia Siriei, şi l-au binecuvântat pre el Dumnezeu.

10 Şi i-au zis Dumnezeu lui: „Numele tău nu să va mai chema Iacov, ci Israil va fi numele tău”. Şi a numit numele lui Israil.

11 Şi au zis Dumnezeu lui: „Eu, Dumnezeul tău! Creaşte şi te înmulţeaşte, neamuri şi adunări de neamuri vor fi dintru tine, şi împăraţi din coapsa ta vor ieşi.

12 Şi pământul, care l-am dat lui Avraam, şi lui Isaac, ţie l-am dat pre el, al tău va fi, şi seminţiei tale după tine voiu da pământul acesta”.

13 Şi s-au suit Dumnezeu de la dânsul, din locul în care au grăit cu dânsul.

14 Şi au pus Iacov stâlp în locul în care au grăit cu el Dumnezeu, stâlp de piiatră, şi au vărsat preste el turnare, şi au turnat preste el untdelemn.

15 Şi au chemat Iacov numele locului în care au grăit cu dânsul Dumnezeu: Vetil.

16 Şi, sculându-să Iacov din Vetil, au întins cortul său dincolo de turnul Gader, şi au fost când s-au apropiiat de Havrata, ca să vie la Efrata, au născut Rahil, şi greutate au avut în naştere.

17 Şi au fost când au născut ea cu greu, au zis ei moaşea: „Cutează, că şi acesta easte fecior”.

18 Şi au fost cându-i ieşea ei sufletul (că murea), au chemat numele lui Fiiul durerii meale, iară tatăl său au chemat numele lui Veniamin.

19 Şi au murit Rahil, şi s-au îngropat în calea Efratului, acesta easte Vitleimul.

20 Şi au pus Iacov stâlp pre mormântul ei, acesta easte stâlpul mormântului Rahilei până în zioa de astăzia.

21 Şi au fost când au lăcuit Israil în pământul acela, mers-au Ruvin şi au dormit cu Vala, ţiitoarea tătâne-său, Iacov, şi au auzit Israil, şi rău s-au arătat înaintea lui.

22 Şi era fiii lui Iacov doisprăzeace.

23 Feciorii Liei: cel dintâiu născut a lui Iacov, Ruvin, Simeon, Levi, Iuda, Isahar, Zavulon.

24 Şi feciorii Rahilei: Iosif şi Veniamin.

25 Şi feciorii Valei, slujnicei Rahilei: Dan şi Neftalim.

26 Şi feciorii Zelfei, slujnicii Liei: Gad şi Asir. Aceştia sânt feciorii lui Iacov, carii s-au născut în Mesopotamiia Siriei.

27 Şi au venit Iacov la Isaac, tatăl său, la Mamvri, în Cetatea Câmpului, aceasta easte Hevron, în pământul lui Hanaan, unde au lăcuit Avraam şi Isaac.

28 Şi au fost zilele lui Isaac, care au trăit ani o sută şi optzeci.

29 Şi slăbind au murit, şi s-au pus lângă neamul său bătrân şi plin de zile, şi l-au îngropat pre el Isav şi Iacov, feciorii lui.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.