×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

CARTEA FACERII

Capitolul 33

Isav cu buneaţe priimeaşte pre Iacov şi cu nevoie plecându-să a lua daruri de la Iacov, apoi s-au întors acasă, şi Iacov s-au dus întâiu la corturi, după aceaea în Salim, şi au cumpărat o parte din ţarină, şi ş-au întins cortul, şi au făcut acolo jărtvenic.

1 Şi căutând Iacov cu ochii săi, au văzut pre Isav, fratele său, venind, şi patru sute de bărbaţi cu dânsul, şi au împărţit Iacov pruncii la Liia şi la Rahil şi la ceale doao slujnice.

2 Şi au pus pre ceale doao slujnice şi pre feciorii lor înainte, şi pre Liia şi pre pruncii ei dinapoia lor, şi pre Rahil şi pre Iosiv mai pre urmă.

3 Iară el au ieşit înaintea lor şi s-au închinat la pământ de şeapte ori până s-au apropiiat de fratele său.

4 Şi au alergat Isav întru întimpinarea lui, şi, îmbrăţişindu-l pre el, au căzut pre grumazul lui şi l-au sărutat foarte, şi au plâns amândoi.

5 Şi căutând Isav, au văzut muierile şi pruncii, şi au zis: „Ce sânt aceastea?” Iară el au zis: „Pruncii cu carii au miluit Dumnezeu pre sluga ta”.

6 Şi s-au apropiiat slujnicile şi fiii lor, şi s-au închinat.

7 Şi s-au apropiiat Liia şi fiii ei, şi s-au închinat, şi, după aceaea, s-au apropiiat Rahil şi Iosif, şi s-au închinat.

8 Şi au zis: „Ce sânt toate taberile aceastea, care am tâlnit?” Iară el au zis: „Ca să afle sluga ta har înaintea ta, doamne”.

9 Iară Isav au zis: „Am eu multe, frate, ţine-ţi tu ţie ale tale”.

10 Şi au zis Iacov: „De am aflat har înaintea ta, priimeaşte darurile din mâinile meale, că pentru aceasta am văzut faţa ta, ca cum ar vedea neştine faţa lui Dumnezeu, şi-mi fii mie milostiv.

11 Priimeaşte binecuvântările meale, care am adus ţie, că m-au miluit Dumnezeu, şi am de toate”. Şi l-au silit pre el şi au luat.

12 Şi au zis: „Sculându-ne, să meargem împreună”.

13 Iară Iacov au zis lui: „Domnul mieu ştie că pruncii miei sânt mai tineri, şi oi şi vaci cu viţei sânt la mine, deci de le voi sili să meargă, într-o zi vor muri toate dobitoacele.

14 Meargă domnul mieu înaintea slugii sale, şi eu voiu veni încet pre urmă, după cum voiu vedea că pot pruncii miei, până voiu veni eu la domnul mieu în Siir”.

15 Şi au zis Isav: „Voiu lăsa cu tine din norodul ce easte cu mine”. Iară el au zis: „Pentru ce aceasta? Destul easte că am aflat har înaintea ta, doamne”.

16 Şi s-au întors Isav în zioa aceaea pre calea sa la Siir.

17 Şi Iacov s-au dus la corturi şi şi-au făcut şie acolo căsi, şi dobitoacelor sale corturi, pentru aceaea au chemat numele locului aceluia Corturi.

18 Şi au venit Iacov în Salim, cetatea sichimeanilor, carea easte în pământul lui Hanaan, când s-au întors din Mesopotamiia Asiriei şi au tăbărât în faţa cetăţii.

19 Şi au cumpărat o parte din ţarină, unde şi-au întins cortul său, de la Emor, tatăl lui Sihem, cu o sută de miei.

20 Şi au făcut acolo jertvenic şi au chemat pre Dumnezeul lui Israil.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.