×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

CARTEA FACERII

Capitolul 3

Prin vicleniia şearpelui, strămoşii calcă porunca Domnului. Mesiia lumii să făgăduiaşte şi, spuindu-să fieştecăruia pedeapsa, să gonesc din raiu.

1 Iară şearpele era mai înţălept decât toate fierile ceale de pre pământ, care le-au făcut Domnul Dumnezeu, şi au zis şearpele cătră muiare: „Ce easte, că au zis Dumnezeu să nu mâncaţi din tot pomul raiului?”

2 Şi au zis muiarea cătră şearpe: „Din rodul pomilor raiului mâncăm.

3 Iară din rodul pomului care easte în mijlocul raiului au zis Dumnezeu: «Să nu mâncaţi dintr-însul, nici să vă atingeţi de dânsul, ca să nu muriţi»”.

4 Şi au zis şearpele cătră muiare: „Nu veţi muri cu moarte.

5 Că ştie Dumnezeu că, ori în ce zi veţi mânca dintr-însul, să vor deşchide ochii voştri şi veţi fi ca nişte dumnezei cunoscând binele şi răul”.

6 Şi au văzut muiarea că bun easte pomul la mâncare şi plăcut ochilor la vedeare, şi cum că frumos easte a cunoaşte şi, luând din rodul lui, au mâncat şi au dat şi bărbatului său, şi au mâncat cu dânsa.

7 Şi s-au deşchis ochiia amânduror, şi au cunoscut că era goli, şi au cusut frunze de smochin, şi şi-au făcut acoperemânturi împregiurul trupului.

8 Şi au auzit glasul Domnului Dumnezeu umblând în raiu după amiiazăzi, şi s-au ascuns Adam şi muiarea lui de faţa Domnului Dumnezeu între pomii raiuluib.

9 Şi au strigat Domnul Dumnezeu pre Adam şi au zis lui: „Adame, unde eşti?”

10 Iară el au zis Lui: „Glasul Tău am auzit umblând prin raiu şi m-am temut, că gol sânt, şi m-am ascuns”.

11 Şi au zis Dumnezeu lui: „Cine ţ-au spus ţie că eşti gol? De nu din pomul din carele ţ-am poruncit ţie singur să nu mânci, dintru acela ai mâncat”.

12 Şi au zis Adam: „Muiarea care mi-ai dat să fie cu mine, aceaea mi-au dat din pom şi am mâncat”.

13 Şi au zis Domnul Dumnezeu muieriic: „Căci ai făcut aceasta?” Şi au zis muiarea: „Şearpele m-au amăgit şi am mâncat”.

14 Şi au zis Domnul Dumnezeu şarpelui: „Pentru că ai făcut aceasta, blăstămatd tu din toate dobitoacele şi din toate fierile pământului, pre pieptul tău şi pre pântece te vei târî, şi pământ vei mânca în toate zilele vieţii tale.

15 Şi vrăjmăşie voiu pune întră tine şi întră muiare, şi întră sămânţa ta şi întră sămânţa ei. Acela va păzi capul tău, şi tu vei păzi călcâiul luie”.

16 Şi muierii au zis: „Înmulţind voiu înmulţi năcazurile tale şi suspinul tău, în dureri vei naşte fii, şi la bărbatul tău. întoarcerea ta, şi el te va stăpâni”.

17 Iară lui Adam au zis: „Pentru că ai ascultat glasul muierii tale şi ai mâncat din pomul care ţ-am poruncit ţie ca dintru acela sângur să nu mânci, dintru acela ai mâncat, blăstămat pământul întru lucrurile tale, întru năcazuri vei mânca dintr-însul în toate zilele vieţii tale!

18 Spini şi pălămidă va răsări ţie şi vei mânca iarba pământului.

19 În sudoarea feaţii tale vei mânca pâinea ta, până te vei întoarce în pământ, din care eşti luoat, că pământ eşti şi în pământ te vei întoarce”.

20 Şi au chemat Adam numele muierii sale Viiaţă, pentru că ea easte mumă tuturor celor vii.

21 Şi au făcut Domnul Dumnezeu lui Adam şi muierii lui îmbrăcăminte de piiale şi i-au îmbrăcat pre ei.

22 Şi au zis Dumnezeu: „Iată, Adam s-au făcut ca unul din noi cunoscând binele şi răul, şi acum, ca nu cumva să-şi tinză mâna sa şi să ia din pomul vieţii şi să mănânce, şi să trăiască în veaci”.

23 L-au scos pre el Domnul Dumnezeu din raiul desfătării, ca să lucreaze pământul din care s-au luoat.

24 Şi au scos Domnul Dumnezeu afară pre Adam şi l-au pus pre el în preajma raiului desfătării şi au pus heruvimi şi sabie de foc învârtitoare ca să păzască calea pomului vieţii.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.