×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

CARTEA FACERII

Capitolul 29

Pre Iacov îl priimeaşte Lavan şi să tocmeaşte Iacov cu Lavan să-i slujească în şeapte ani pentru Rahil, şi, după ce să plinesc acei şeapte ani, Lavan, în locul Rahilei, dă lui Iacov pre Liia. După aceaea, alţi şeapte ani slujeaşte pentru Rahil. Rahil era stearpă, iară Liia patru prunci au născut.

1 Şi, rădicându-şi Iacov picioarele, s-au dus în pământul răsăritului la Lavan, feciorul lui Vatuil Siriului, fratele Revecăi, mumei lui Iacov şi a lui Isav.

2 Şi, privind, au văzut o fântână în câmp, şi era acolo trei turme de oi odihnindu-să la ea, că din fântâna aceaea să adăpa turmele, şi era piiatră mare pre gura fântânei.

3 Şi să aduna acolo toate turmele, şi prăvălea piiatra de pre gura fântânei, şi adăpa oile, şi iarăşi punea piiatra pre gura fântânei în locul ei.

4 Şi au zis Iacov cătră dânşii: „Fraţilor, de unde sânteţi voi?” Iară ei au zis: „Din Haran sântem noi”.

5 Şi le-au zis lor: Ştiţi pre Lavan, feciorul lui Nahor?” Iară ei au zis: „Ştim”.

6 Şi au zis lor: „Sănătos easte?” Iară ei au zis: „Sănătos”. Şi, iată, Rahil, fata lui, vinea cu oile.

7 Şi le-au zis lor Iacov: „Încă easte zio multă, şi încă nu easte vreame a să aduna toate turmele, adăpaţi oile şi vă duceţi de le paşteţi”.

8 Iară ei au zis: „Nu vom putea până ce să vor aduna toţi păstorii şi vor răsturna piiatra de pre gura fântânei şi să adăpăm oile”.

9 Încă grăind el cu ei, iată, Rahil, fata lui Lavan, vinea cu oile tătâne-său, că ea păştea oile tătâne-său.

10 Şi au fost deaca au văzut Iacov pre Rahil, fata lui Lavan, fratelui mumei sale, şi oile lui Lavan, fratelui mumei sale, apropiindu-să, Iacov au răsturnat piiatra de pre gura fântânei şi au adăpat oile lui Lavan, fratelui mumei sale.

11 Şi au sărutat Iacov pre Rahil şi, strigând, cu glasul său, au plâns.

12 Şi au spus Rahilei că easte frate tătâne-său, şi cum că easte fecior Revecăi; iară ea, alergând, au spus tatălui său după cuvintele aceastea.

13 Şi au fost după ce au auzit Lavan numele lui Iacov, feciorului sororei sale, au alergat întru întimpinarea lui, şi, îmbrăţişindu-l, l-au sărutat şi l-au adus în casa sa, şi au spus lui Lavan toate cuvintele aceastea.

14 Şi au zis Lavan lui: „Din oasele meale şi din trupul mieu eşti tu”. Şi au fost cu el o lună de zile.

15 Şi au zis Lavan cătră Iacov: „Pentru că frate-mi eşti, nu vei sluji mie în dar! Spune-mi, ce să fie simbriia ta?”

16 Iară Lavan avea doao feate, numele ceii mai mare, Liia, şi numele ceii mai tinere, Rahil.

17 Şi ochii Liei era bolnavi, iară Rahil era frumoasă la chip şi mândră la faţă foarte.

18 Şi au iubit Iacov pre Rahil şi au zis: „Voiu sluji ţie şeapte ani pentru Rahil, fata ta cea mai tinără”.

19 Şi au zis Lavan lui: „Mai bine să o dau ţie decât să o dau altui bărbat. Lăcuiaşte cu mine”.

20 Şi au slujit Iacov pentru Rahil şeapte ani, şi era înaintea lui ca nişte zile puţine, pentru că o iubea pre dânsa.

21 Şi au zis Iacov cătră Lavan: „Dă-mi muiarea mea, că s-au umplut zilele să întru la dânsa”.

22 Şi au strâns Lavan pre toţi oamenii locului şi au făcut nuntă.

23 Şi, deaca s-au făcut seară, luând Lavan pre Liia, fata sa, o au băgat înlăuntru la Iacov, şi au întrat la ea Iacov.

24 Şi au dat Lavan fiei sale, Liei, pre Zelfan, slujnica.

25 Şi, după ce s-au făcut dimineaţă, şi, iată, era Liia. Şi au zis Iacov cătră Lavan: „Ce ai făcut aceasta mie? Au nu pentru Rahil ţi-am slujit ţie? Şi pentru ce m-ai înşelat?”

26 Şi au răspuns Lavan: „Nu easte aşea obiceaiu în locul nostru a da pre cea mai tânără mai înainte decât pre cea mai bătrână.

27 Plineaşte, dară, şeapte ani ai aceştiia, şi-ţi voiu da şi pre aceasta pentru slujba ce vei sluji mie încă alţi şeapte ani”.

28 Şi au făcut Iacov aşea, şi au plinit şi acei şeapte ani, şi i-au dat Lavan pre Rahil, fata sa, muiare lui.

29 Şi au dat Lavan featei sale pre Vala, slujnica.

30 Şi au întrat la Rahil şi au iubit mai mult pre Rahil decât pre Liia, şi i-au slujit lui încă alţi şeapte ani.

31 Şi, văzind Domnul Dumnezeu că să ureaşte Liia, au deşchis zgăul ei, iară Rahil era stearpă.

32 Şi au luat în pântece Liia, şi au născut fecior lui Iacov, şi au chemat numele lui Ruvin, zicând că: „Au văzut Domnul smereniia mea şi mi-au dat mie fecior; acum, dară, mă va iubi bărbatul mieu”.

33 Şi iarăşi au luat Liia în pântece, şi au născut al doilea fiiu lui Iacov, şi au zis că: „Au auzit Domnul cum că mă urăsc şi mi-au adaos şi pre acesta”. Şi au chemat numele lui Simeon.

34 Şi iarăşi au luat în pântece, şi au născut fecior, şi au zis: „Întru această vreame acum la mine va fi bărbatul mieu, că am născut lui trei feciori”. Pentru aceaea, au chemat numele lui Levi.

35 Şi, luând încă în pântece, iară au născut fecior, şi au zis: „Acum încă aceasta mă voiu mărturisi Domnului”. Pentru aceaea, au chemat numele lui Iuda, şi au încetat a naşte.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.