×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

CARTEA FACERII

Capitolul 28

Iacov, luând blagoslovenie de la tatăl său şi ducându-să în Mesopotamiia, veade în vis scară, pre carea era întărit Domnul, şi, după ce au luat făgăduinţă despre pământ şi despre înmulţirea sămânţii, deşteptându-să, să roagă şi să făgăduiaşte lui Dumnezeu.

1 Şi, chemând Isaac pre Iacov, l-au blagoslovit pre el şi i-au poruncit lui, zicând: „Să nu iai muiare din featele hananeilor.

2 Ci te scoală şi te du în Mesopotamiia, la casa lui Vatuil, tatăl mumei tale, şi să iai ţie de acolo muiare din featele lui Lavan, fratele mumei tale.

3 Şi Dumnezeul mieu să te blagoslovească pre tine, şi să te crească şi să te înmulţască, şi să fii întru adunări de neamuri.

4 Şi să dea ţie binecuvântarea lui Avraam, tatălui mieu, ţie şi seminţiei tale după tine, ca să moşteneşti pământul în care lăcuieşti tu acum, care l-au dat Dumnezeu lui Avraam”.

5 Şi au trimis Isaac pre Iacov, şi s-au dus în Mesopotamiia la Lavan, feciorul lui Vatuil Sirului, fratele Revecăi, mumei lui Iacov şi a lui Isav.

6 Şi au văzut Isav că bine au cuvântat Isaac pre Iacov şi l-au trimis în Mesopotamiia Siriei, să-şi ia şie muiare de acolo, când bine-l cuvânta pre el, şi i-au poruncit lui, zicând: „Să nu iai muiare din featele lui Hanaan”.

7 Şi au ascultat Iacov pre tatăl său şi pre mumă-sa, şi s-au dus în Mesopotamiia Siriei.

8 Şi văzind şi Isav că sânt reale featele lui Hanaan, înaintea lui Isaac, tatălui său,

9 S-au dus Isav la Ismail şi au luoat pre Maelgt, fata lui Ismail, feciorului lui Avraam, sora lui Naveot, lângă muierile sale, muiare.

10 Şi au ieşit Iacov de la Fântâna Jurământului şi au mers în Haran.

11 Şi au aflat un loc şi au dormit acolo, că apusease soarele, şi au luat din pietrile locului aceluia şi şi-au pus şie căpătâiu, şi au adormit în locul acela, şi au văzut vis.

12 Şi, iată, o scară era întărită pre pământ, a căriia capul ajungea în ceriu, şi îngerii lui Dumnezeu să suia şi să pogorea pre dânsa.

13 Şi Domnul era întărit într-însa, şi au zis: „Eu sânt Dumnezeul lui Avraam, tatălui tău, şi Dumnezeul lui Isaac, nu te teame, pământul în care tu dormi pre dânsul ţie-l voiu da şi săminţiei tale.

14 Şi va fi sămânţa ta ca năsipul pământului, şi să va lăţi spre mare şi spre miiazăzi şi spre miiazănoapte şi spre răsărit, şi bine să vor cuvânta întru tine toate neamurile pământului, şi întru sămânţa ta.

15 Şi, iată, Eu cu tine sânt, păzindu-te în toată calea oriîncătro vei mearge, şi te voiu întoarce la pământul acesta, că nu te voiu lăsa, până ce voiu face toate câte am grăit ţie”.

16 Şi s-au deşteptat Iacov din somnul său, şi au zis că: „Easte Domnul în locul acesta, şi eu n-am ştiut”.

17 Şi s-au temut şi au zis: „Cât de înfricoşeat easte locul acesta, nu easte aceasta altă, fără numai casa lui Dumnezeu, şi aceasta easte poarta ceriului”.

18 Şi s-au sculat Iacov dimineaţă, şi au luat piiatra, carea o au fost pus la căpătâiul său, şi o au pus stâlp, şi au turnat unt-de-lemn pre vârful ei.

19 Şi au chemat numele locului aceluia Casa lui Dumnezeu, iară mai înainte să chema Cetatea Ulamluz.

20 Şi s-au făgăduit Iacov făgăduinţă cu rugăciune, zicând: „De va fi Domnul Dumnezeu cu mine şi mă va păzi în calea aceasta, pre carea eu umblu, şi de-mi va da pâne să mănânc şi haine să mă îmbrac,

21 Şi de mă va întoarce sănătos în casa tătâne-mieu, şi va fi mie Domnul Dumnezeu,

22 Şi piiatra aceasta, carea o am pus stâlp, va fi mie Casă a lui Dumnezeu, şi, din toate câte vei da mie, a zeacea voiu aduce Ţie”.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.