×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

CARTEA FACERII

Capitolul 25

Avraam îşi ia muiare şi naşte dintr-însa prunci, cărora le dă daruri, iară lui Isaac îi lasă moştenirea; moare Avraam. Şi Ismail, după ce naşte doisprăzeace boiari, moare. Isaac să roagă pentru muiarea sa, că era stearpă, şi au născut doi prunci geameni, pre Isav şi pre Iacov, şi cel mai mare şi-au vândut celui mai mic naşterea cea dintâiu.

1 Şi, adăogând Avraam, şi-au luat muiare, a căriia numele era Hetura.

2 Şi ea au născut lui pre Zomvran şi pre Madal şi pre Madiam şi pre Iezvoc şi pre Soie.

3 Şi Iezan au născut pre Sava şi pre Dedan, şi fiii lui Dedan au fosta: Asuriim şi Latusiim şi Laomim.

4 Şi fiii lui Madiam: Ghefar şi Afir şi Enoh şi Avida şi Eldaga, toţi aceştia era feciorii Heturei.

5 Şi au dat Avraam toate averile sale lui Isaac, feciorului său.

6 Şi feciorilor ţiitoarelor sale au dat Avraam daruri, şi încă fiind el viu, i-au scos pre ei în laturi de la Isaac, fiiul său, cătră răsărit, la pământul răsăriturilor.

7 Şi aceştia sânt anii zilelor vieţii lui Avraam, câţi au trăit, o sută şeaptezeci şi cinci de ani.

8 Şi, slăbind Avraam, au murit întru bătrâneaţe bune, bătrân şi plin de zile, şi s-au pus lângă norodul său.

9 Şi l-au îngropat pre dânsul Isaac şi Ismail, amândoi feciorii lui, în peştera cea îndoită, în ţarina lui Efron, feciorului lui Saar Heteului, carea easte în preajma Mamvrei.

10 Ţarina şi peştera, carea au cumpărat Avraam de la fiii lui Het, acolo au îngropat pre Avraam şi pre Sarra, muiarea lui.

11 Şi au fost, după ce au murit Avraam, bine au cuvântat Dumnezeu pre Isaac, fiiul lui, şi au lăcuit Isaac lângă Fântâna Vederii.

12 Şi aceastea sânt naşterile lui Ismail, feciorului lui Avraam, pre carele l-au născut Agar Eghipteanca, slujnica Sarrei, lui Avraam.

13 Şi aceastea sânt numele fiilor lui Ismail, după numele neamurilor lui: cel dintâiu născut, Ismail şi Naveot şi Chidar şi Navdeil şi Masam.

14 Şi Masma şi Duma şi Masi.

15 Şi Hodan şi Teman şi Ietur şi Nafes şi Chedma.

16 Aceştia sânt fiii lui Ismail, şi aceastea sânt numele lor, în corturile lor şi întru sălaşurile lor, doisprăzeace boiari după neamul lor.

17 Şi aceştia sânt anii vieţii lui Ismail, o sută treizeci şi şeapte de ani, şi slăbind, au murit şi s-au pus lângă neamul său.

18 Şi au lăcuit de la Evilat până la Sur, carea easte înaintea feaţii Eghiptului, până au venit la asiriani, înaintea tuturor fraţilor lui au lăcuit.

19 Şi aceastea sânt naşterile lui Isaac, fiiul lui Avraam: Avraam au născut pre Isaac.

20 Iară Isaac era de patruzăci de ani când au luat pre Reveca, fata lui Vatuil Sirului, dinb Mesopotamiia Siriei, sora lui Lavan, şie muiare.

21 Şi s-au rugat Isaac Domnului pentru Reveca, muiarea sa, că era stearpă, şi l-au ascultat pre el Dumnezeu, şi au luat în pântece Reveca, muiarea lui.

22 Şi sălta pruncii întru dânsa, şi au zis ea: „De era să fie aşea, ce au fost de lipsă a lua în pântece?” Şi s-au dus să întreabe pre Domnul.

23 Şi au zis ei Domnul: „Doao neamuri în pântecele tău sânt, şi doao noroade din pântecele tău să vor împărţi, şi norod pre norod va întreace, şi cel mai mare va sluji celui mai mic”.

24 Şi s-au umplut zilele ca să nască ea, şi era geameni în pântecele ei.

25 Şi au ieşit fiiul cel întâiu născut roşu tot, cu o piiale păroasă, şi au chemat numele lui Isav.

26 Şi după acesta, au ieşit fratele lui, şi. mâna lui ţinea de călcâiu pre Isav, şi au chemat numele lui Iacov. Iară Isaac era de şasezeci de ani când au născut Reveca pre aceştia.

27 Şi au crescut juni, şi au fost Isav om carele ştie vâna şi lucrătoriu de pământ, iară Iacov au fost om nedeprins, lăcuind acasă.

28 Şi iubea Isaac pre Isav, pentru că mânca din vânatul lui, iară Reveca iubea pre Iacov.

29 Şi au fiert Iacov fiertură, şi au venit Isav de la câmp ostenit.

30 Şi au zis Isav lui Iacov: „Dă-mi să mănânc dintr-această bucată roşiiatică, că slăbesc eu”. Pentru aceaea s-au chemat numele lui Edom.

31 Şi au zis Iacov lui Isav: „Vinde-mi astăzi naşterea ta cea dintâi”.

32 Şi au zis Isav: „Iată, eu mă duc să moriu, şi ce-mi easte mie bună naşterea cea dintâiu?”

33 Şi au zis Iacov lui: „Joară mie astăzi”. Şi i-au jurat lui, şi au vândut Isav naşterea cea dintâiu lui Iacov.

34 Şi Iacov au dat lui Isav pâne şi fiertură de linte, şi au mâncat şi au beut, şi, sculându-să, s-au dus, şi nu au băgat samă Isav de naşterea cea dintâiu.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.