×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

CARTEA FACERII

Capitolul 23

Sarra moare şi o plânge Avraam şi o îngroapă în peştera cea îndoită, carea o au cumpărat Avraam de la Efron.

1 Şi au fost viiaţa Sarrei ani o sută şi doaozeci şi şeapte.

2 Şi au murit Sarra în cetatea Arvoc, carea easte în vale, aceasta easte Hevron, în pământul Hanaan, şi au venit Avraam să plângă pre Sarra şi să o jălească.

3 Şi s-au sculat Avraam de la mortul său, şi au grăit Avraam fiilor lui Het, zicând:

4 „Străin şi nemearnic sânt eu la voi, daţi-mi mie, dară, moşie de mormânt la voi, şi voiu îngropa mortul mieu de la mine”.

5 Şi au răspuns fiii lui Het cătră Avraam, zicând:

6 „Nu, doamne, ci ne ascultă pre noi: împărat de la Dumnezeu eşti tu întru noi, în mormânturile noastre ceale alease îngroapă-ţi mortul tău, că nici unul dintră noi nu va opri mormântul său de cătră tine, ca să nu-ţi îngropi mortul tău acolo”.

7 Şi, sculându-să Avraam, s-au închinat norodului pământului, fiilor lui Het.

8 Şi au grăit cătră dânşii Avraam, zicând: „De voiţi cu sufletul vostru ca să îngrop mortul mieu de la faţa mea, ascultaţi-mă şi grăiţi pentru mine lui Efron a lui Saar.

9 Şi să-mi dea mie peştera cea îndoită, carea o are el, ceaea ce easte în partea ţarinei lui, pre argint ce va fi vreadnică, să-mi dea mie aceasta întră voi moşie de mormânt”.

10 Şi Efron şedea în mijlocul fiilor lui Het, şi răspunzind Efron Heteul cătră Avraam, au zis la auzul fiilor lui Het şi a tuturor celor ce întra în cetate, zicând:

11 „Lângă mine fii, doamne, şi mă ascultă: ţarina şi peştera carea easte într-însa ţie o dau înaintea tuturor cetăţeanilor miei, datu-o-am ţie, îngroapă mortul tău”.

12 Şi s-au închinat Avraam înaintea norodului pământuluia.

13 Şi au zis lui Efron la auz înaintea norodului pământului: „De vreame ce eşti lângă mine, ascultă-mă. Argintul ţarinei ia-l de la mine, şi voiu îngropa mortul mieu acolo”.

14 Şi au răspuns Efron lui Avraam, zicând:

15 „Nu, doamne, am auzit, pământul easte de patru sute de didrahme de argint, ce e aceasta întră mine şi întră tine? Ceb? Iară tu mortul ţi-l îngroapă”.

16 Şi au ascultat Avraam de Efron, şi au plătit Avraam lui Efron argintul, care au grăit la auzul fiilor lui Het, patru sute de didrahme de argint ales la negoţitori.

17 Şi ţarina lui Efron, în carea era peştera cea îndoită, carea easte cătră faţa Mamvrei, ţarina şi peştera, carea era întru ea, şi tot arborile care era în ţarină, şi tot ce easte în hotarăle ei împrejur,

18 S-au dat lui Avraam moşie înaintea fiilor lui Het, şi înaintea tuturor celor ce întra în cetate.

19 După aceastea, au îngropat Avraam pre Sarra, muiarea sa, în peştera ţarinei cea îndoită, carea easte în preajma Mamvrei, aceasta easte Hevron, în pământul lui Hanaan.

20 Şi s-au întărit ţarina şi peştera, carea era într-însa, a lui Avraam spre moşie de mormânt de la fiii lui Het.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.