×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

CARTEA FACERII

Capitolul 22

Dumnezeu, pentru ca să adevereaze şi să facă cunoscută credinţa şi ascultarea lui Avraam, îi porunceaşte ca să jertvească pre fiiul său, Isaac. Iară când era să-l jertvească, l-au oprit îngerul, şi pentru această ascultare să întăresc lui iarăşi toate făgăduinţele. Să numără fiii lui Nahor, fratele lui Avraam.

1 Şi au fost după cuvintele aceastea, Dumnezeu au ispitit pe Avraam, şi i-au zis: „Avraame, Avraame”. Şi au zis: „Iată, eu”.

2 Şi au zis: „Ia pre fiiul tău cel iubit, pre Isaac, pre carele ai iubit, şi mergi în pământul cel înalt şi-l ado pre el acolo jertvă întru unul din munţii care-ţi voiu zice ţie”.

3 Şi, sculându-să Avraam de dimineaţă, au pus şeaua pre asinul său, şi au luat cu sine doao slugi, şi pre Isaac, fiiul său, şi tăind leamne pentru jertvă, sculându-să, au mers, şi a treia zi au venit la locul care i-au zis lui Dumnezeu.

4 Şi, căutând Avraam cu ochii săi, au văzut locul de departe.

5 Şi au zis Avraam slugilor sale: „Şedeţi aici cu asinul, iară eu şi pruncul vom mearge până colea şi, închinându-ne, ne vom întoarce la voi”.

6 Şi au luat Avraam leamnele ceale pentru jertvă şi le-au pus pre Isaac fiiul, său, şi au luat în mâini foc şi cuţit, şi s-au dus amândoi împreună.

7 Şi au zis Isaac cătră Avraam, tatăl său: „Tată”. Iară el au zis: „Ce easte, fiule?” Şi au zis: „Iată focul şi leamnele, unde easte oaia pentru jertvă?”

8 Şi au zis Avraam: „Dumnezeu Îşi va vedea Şie oaie de jertvă, fiiul mieu”.

9 Şi, mergând amândoi împreună, au venit la locul care i-au zis Dumnezeu lui, şi au zidit acolo Avraam jertvenic, şi au pus leamnele deasupra, şi, legând pre fiiul său, Isaac, l-au pus pre jertvenic deasupra leamnelor.

10 Şi au tins Avraam mâna sa să ia cuţitul să junghie pre fiiul său.

11 Şi l-au strigat îngerul Domnului din ceriu, şi au zis: „Avraame, Avraame”. Iară el au zis: „Iată, eu”.

12 Şi au zis: „Să nu pui mâna ta pre prunc, nici să faci lui nimica, că acum am cunoscut că te temi tu de Dumnezeu, şi nu ţi s-au făcut milă de fiiul tău cel iubit, pentru Mine”.

13 Şi, căutând Avraam cu ochii săi, au văzut, şi, iată, un berbeace era încurcat cu coarnele într-un ram de tufă savec, şi s-au dus Avraam şi au luat berbeacele şi l-au adus jertvă în locul lui Isaac, fiiului său.

14 Şi au chemat Avraam numele locului aceluia: „Domnul au văzut”, ca să zică astăzi: „În muntele, Domnul s-au arătat”.

15 Şi au strigat îngerul Domnului pre Avraam a doao oară din ceriu, zicând:

16 „Asupra Mea Însumi M-am jurat, zice Domnul, pentru că ai făcut cuvântul acesta şi nu ţi s-au făcut milă de fiiul tău cel iubit, pentru Mine.

17 Cu adevărat binecuvântând te voiu binecuvânta, şi înmulţind voiu înmulţi sămânţa ta ca stealele ceriului şi ca năsipul cel de pre ţărmurile mării, şi va moşteni sămânţa ta cetăţile nepriiatinilor.

18 Şi să vor binecuvânta întru sămânţa ta toate neamurile pământului, pentru că ai ascultat cuvântul Mieu”.

19 Şi s-au întors Avraam la slugile sale şi, sculându-să, s-au dus la Fântâna Jurământului, şi au lăcuit Avraam la Fântâna Jurământului.

20 Şi au fost după aceastea, s-au poruncit lui Avraam, zicând: „Iată, au născut Melha şi ea fiiu lui Nahor, fratelui tău.

21 Pre Uz, cel întâiu născut, şi pre Vaix, fratele lui, şi pre Camuil, tatăl sirilor.

22 Şi pre Hazad şi pre Azav şi pre Faldes şi pre Ieldaf şi pre Vatuil.

23 Iară Vatuil au născut pre Reveca, sânt opt feciori aceştia, pre carii i-au născut Melha lui Nahor, fratelui lui Avraam.

24 Iară ţiitoarea lui, anume Reima, au născut şi ea pre Tavec, Taam şi pre Tohos şi pre Moha”.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.