×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

CARTEA FACERII

Capitolul 2

Dumnezeu, plinindu-Şi lucrarea în şease zile, sfinţeaşte zioa a şeaptea, pre om îl pune în raiul cel îmfrumseţat cu multe fealiuri de pomi roditori şi cu râuri, căruia îi face pre Eva din coasta lui ajutoriu şi rânduiaşte căsătoriia.

1 Şi s-au săvârşit ceriul şi pământul şi toată podoaba lor.

2 Şi au sfârşit Dumnezeu în zioa a şeasa lucrurile Sale, care au făcut, şi s-au odihnit în zioa a şeaptea de toate lucrurile Sale, care au făcut.

3 Şi bine au cuvântat Dumnezeu zioa a şeaptea şi o au sfinţita pre ea, că întru aceaea s-au odihnit de toate lucrurile Sale, care au început Dumnezeu a face.

4 Aceasta easte Cartea Facerii ceriului şi a pământului, când s-au făcut, în carea zi au făcut Domnul Dumnezeu ceriul şi pământul.

5 Şi toată verdeaţa ţarinei mai înainte de ce s-au făcut pre pământ, şi toată iarba ţarinei mai înainte de ce au răsărit, că nu ploasă Dumnezeu pre pământ, şi om nu era carele să-l lucreaze pre dânsul.

6 Şi izvor ieşea din pământ şi adăpa toată faţa pământului.

7 Şi au făcut Dumnezeu pre om, ţărână luând din pământ, şi au suflat în faţa lui suflare de viiaţă, şi s-au făcut omul în suflet viu.

8 Şi au sădit Dumnezeu raiub în Edem, cătră răsărit, şi au pus acolo pre omul pre carele l-au făcut.

9 Şic au făcut Dumnezeu să răsară încă din pământ tot lemnul frumos la vedeare şi bun la mâncare, şi pomul vieţii în mijlocul raiului, şi pomul ştiinţii binelui şi a răului.

10 Şi râu ieşea din Edem, ca să ude raiul, care de acolo să împarte în patru râurid.

11 Numele unuia Fison, acesta încungiură tot pământul Evilatului, acolo easte aur.

12 Şi aurul pământului aceluia easte bun, şi acolo easte rubin şi piatră vearde.

13 Şi numele râului celui de al doilea, Gheon, acesta încungiură tot pământul Etiopiei.

14 Şi râul cel de al treilea, Tigru, acesta mearge împrotiva asirilor. Şi râul al patrulea, Efrat.

15 Şi au luat Domnul Dumnezeu pre omul, pre carele l-au făcut, şi l-au pus în raiul desfătării, să-l lucreaze şi să-l păzească.

16 Şi au poruncit Domnul Dumnezeu lui Adam, zicând: „Din tot pomul, care easte în raiu, să mănânce mâncare.

17 Iară din pomul ştiinţii binelui şi a răului să nu mâncaţi, că, ori în ce zi veţi mânca dintr-însul, cu moarte veţi muri”.

18 Şi au zis Domnul Dumnezeu: „Nu easte bine să fie omul singur, să facem lui ajutoriu aseamenea lui”.

19 Şi au făcut Dumnezeu încă din pământ toate fierile ţarinii şi toate pasările ceriuluie, şi le-au adus la Adam să vază ce nume le va pune, şi tot sufletul viu ce l-au numit Adam, acesta easte numele lui.

20 Şi au pus Adam nume tuturor dobitoacelor şi tuturor paserilor ceriului şi tuturor fierilor pământuluif, iară lui Adam nu s-au aflat ajutoriu aseamenea lui.

21 Şi au pusg Dumnezeu somn în Adam şi au adormit, şi au luat o coastă dintru ale lui şi au plinit cu carne în locul ei.

22 Şi au făcut Dumnezeu coasta, carea o au luat din Adam, muiare, şi o au adus pre ea la Adam.

23 Şi au zis Adam: „Acesta acumh easte os din oasele meale şi carne din carnea mea, aceasta să va chema muiare, pentru că din bărbatul său s-au luat.

24 Pentru aceaeai, va lăsa omul pre tatăl său şi pre mumă-sa şi să va lipi de muiarea sa şi vor fi amândoi un trupj”.

25 Şi era amândoi goli, şi Adam şi muiarea lui, şi nu să ruşina.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.