×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

CARTEA FACERII

Capitolul 18

Avraam priimeaşte în sălaş pre trei îngeri, carii făgăduiesc lui fiiu din Sarra; Sarra să înfruntă, căci au râs pentru aceasta. Mai înainte să spune perirea sodomleanilor, pentru carii Avraam de multe ori s-au rugat.

1 Şi-au arătat Dumnezeu lui Avraam la stejeariul Mamvri, când şedea el în uşea cortului său la amiazăzi.

2 Şi râdicând ochii săi, au văzut şi, iată, trei bărbaţi sta din sus de el, şi, văzindu-i pre ei, au alergat de la uşea cortului său înaintea lor şi s-au închinat la pământ.

3 Şi au zis: „Doamne, de am aflat har înaintea Ta, nu treace pre robul Tău.

4 Să se aducă apă şi să se speale picioarele voastre şi vă odihniţi supt copaciu.

5 Şi voiu aduce pâine şi veţi mânca, şi după aceaea veţi mearge pre calea voastră, pentru aceaea abateţi-vă la sluga voastră”. Iară ei au zis: „Aşea fă după cum ai zis”.

6 Şi au alergat Avraam în cort la Sarra, şi au zis ei: „Grăbeaşte şi frământă trei măsuri de făină curată şi fă azime”.

7 Şi Avraam au alergat la vaci, şi au luat un viţăl tânăr şi bun şi l-au dat slugii şi au pripit să-l gătească.

8 Şi au luat unt şi lapte şi viţelul care l-au gătit, şi le-au pus înaintea lor, şi ei au mâncat, iară el sta lângă ei supt copaciu.

9 Şi ei au zis cătră dânsul: „Unde easte Sarra, muiarea ta”. Şi răspunzând el, au zis: „Iată, easte în cort”.

10 Şi au zis ei: „Iată, când mă voiu întoarce, voiu veni la tine în vreamea aceasta în ceasuri, şi va avea fecior Sarra, muiarea ta”. Şi Sarra au auzit de la uşea cortului, fiind după dânsula.

11 Iară Avraam şi Sarra era bătrâni, petrecuţi în zile, şi Sarrei încetasă a să face ceale muiereşti.

12 Şi au râs întru sine Sarra, zicând: „Încă nu mi s-au făcut mie aceasta până acum, şi domnul mieu easte bătrân”.

13 Şi au zis Domnul cătră Avraam: „Pentru ce au râs Sarra întru sine, zicând: «Au doară cu adevărat voiu naşte, bătrână fiind?»

14 Au nu easte cu putinţă la Dumnezeu tot cuvântul? În vreamea aceasta mă voiu întoarce la tine în ceasuri, şi va avea Sarra fecior”.

15 Şi au tăgăduit Sarra, zicând: „Nu am râs”, pentru că s-au temut, şi au zis cătră ea: „Ba, ci ai râs”.

16 Şi, sculându-să de acolo bărbaţii, s-au uitat spre Sodoma şi spre Gomora, şi Avraam mergea împreună cu ei, petrecându-i.

17 Iară Domnul au zis: „Au ascunde-voiu eu de Avraam, sluga Mea, ceale ce Eu voiu face?

18 Iară Avraam să va face neam mare, şi mult, şi întru el să vor binecuvânta toate neamurile pământului.

19 Că ştiu că va învăţa pre fiii săi şi casa sa după sine, şi vor păzi căile Domnului, ca să facă dreptate şi judecată, ca să aducă Domnul preste Avraam toate câte au grăit cătră dânsul”.

20 Şi au zis Domnul: „Strigarea Sodomei şi a Gomorei s-au înmulţit la Mine, şi păcatele lor sânt mari foarte.

21 Deci, pogorându-Mă, voiu vedea de fac după strâgarea lor, carea vine la Mine, iară de nu, să ştiu”.

22 Şi, întorcându-să de acolo bărbaţii, au venit în Sodoma, şi Avraam era încă stând înaintea Domnului.

23 Şi, apropiindu-să Avraam, au zis: „Să nu pierzi pre cel drept împreună cu cel necredincios, şi va fi cel drept ca şi cel necredincios.

24 De vor fi cincizeci de drepţi în cetate, au piiarde-vei pre ei? Au nu vei ierta tot locul pentru cincizeci de drepţi, de vor fi într-însa?

25 Nicidecum să nu faci după cuvântul acesta, ca să ucizi pre cel drept împreună cu cei nedrepţi, şi să fie cel drept ca şi cel nedrept, nicidecum. Cel ce judeci tot pământul; au nu vei face judecată?”

26 Şi au zis Domnul: „De voiu afla în Sodoma, în cetate, cincizeci de drepţi, voiu ierta toată cetatea şi tot locul pentru dânşii”.

27 Şi răspunzind Avraam, au zis: „Acum am început a grăi cătră Domnul mieu, care sânt pământ şi cenuşe.

28 Dară, de vor fi mai puţini de cincizeci de drepţi, să fie patruzeci şi cinci, au piiarde-vei pentru patruzeci şi cinci toată cetatea?” Şi au zis: „Nu o voiu piiarde, de voiu afla acolo patruzeci şi cinci”.

29 Şi au adaos a grăi încă cătră Domnul, şi au zis: „Dară de să vor afla acolo patruzeci?” Şi au zis: „Nu o voiu piiarde pentru acei patruzeci”.

30 Şi au zis: „Să nu fie ceva, Doamne, de voiu mai grăi, dară de să vor afla acolo trei zeci?” Şi au zis: „Nu o voiu piiarde, de voiu afla acolo treizeci”.

31 Şi au zis: „Pentru că pociu grăi cătră Domnul, dară de să vor afla acolo doaozeci?” Şi au zis: „Nu o voiu piiarde de voiu afla acolo doaozeci”.

32 Şi au zis: „Să nu fie ceva, Doamne, de voiu mai grăi încă o dată?” Dară de să vor afla acolo zeace?” Şi au zis: „Nu o voiu piiarde pentru acei zeace”.

33 Şi s-au dus Domnul după ce au încetat a grăi lui Avraam, şi Avraam s-au întors la locul său.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.