×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

CARTEA FACERII

Capitolul 16

Sara dă pre Agar, slujnica sa, lui Avram, să nască dintr-însa fiiu, carea, după ce au luat în pântece, au urgisit pre stăpână-sa, pentru care lucru stăpână-sa o au năcăjit, şi ea au fugit, ci din porunca îngerului s-au întors şi au fost supusă stăpână-sa. Agar naşte pre Ismail.

1 Iară Sara, muiarea lui Avram, nu-i năştea lui, şi avea ea o slujnică eghipteancă, căriia era numele Agar.

2 Şi au zis Sara cătră Avram: „Iată, m-au închis Domnul ca să nu nasc, întră, dară, la slujnica mea, ca să fac din ea feciori”.

3 Şi au ascultat Avram de cuvântul Sarei, şi luând Sara, muiarea lui Avram, pre Agar, eghipteanca, slujnica sa, după ce au lăcuit zeace ani Avram în pământul lui Hanaan, o au dat lui Avram, bărbatului său, muiare.

4 Şi au întrat Avram la Agar, şi ea au luat în pântece, şi, văzind că au luat în pântece, au urgisit pre stăpână-sa.

5 Şi au zis Sara cătră Avram: „Strâmbătate să face mie de cătră tine, eu am dat pre roaba mea în sânul tău, şi ea, văzind că are în pântece, m-au urgisit; judece Dumnezeu întră mine şi întră tine”.

6 Şi au zis Avram cătră Sara: „Iată, slujnica ta în mâinile tale, fă cu dânsa cum va plăcea ţie”. Şi o au năcăjit pre ea Sara, şi au fugit de la faţa ei.

7 Şi o au aflat pre ea îngerul Domnului la izvorul apei în pustie, la izvorul cel din calea lui Sur.

8 Şi au zis ei îngerul Domnului: „Agar, slujnica Sarei, de unde vii? Şi unde te duci?” Şi au zis ea: „De la faţa Sarei, stăpânei meale, fug eu”.

9 Şi i-au zis ei îngerul Domnului: „Întoarce-te la stăpână-ta şi te smereaşte supt mâinile ei”.

10 Şi au zis ei îngerul Domnului: „Înmulţind voiu înmulţi sămânţa ta, şi de mulţime nu să va număra”.

11 Şi i-au zis îngerul Domnului: „Iată, în pântece ai tu şi vei naşte fiiu şi vei chema numele lui Ismail, pentru că au auzit Domnul smereniia ta.

12 Acesta va fi om lucrătoriu de pământ, mâinile lui împrotiva tuturor şi mâinile tuturor împrotiva lui, şi înaintea feaţii tuturor fraţilor săi va lăcui”.

13 Şi au chemat Agar numele Domnului celui ce grăia cătră dânsa: „Tu, Doamne, Carele m-ai cercetat, că au zis că şi înainte Te-am văzut, când Te-ai arătat mie.

14 Pentru aceasta au chemat fântâna aceaea Fântână, înaintea căriia am văzut, iatăa, întră Cadis şi întră Varad”.

15 Şi au născut Agar lui Avram fecior, şi au chemat Avram numele feciorului său, care i l-au născut Agar, Ismail.

16 Şi Avram era de optzeci şi şease de ani când au născut Agar lui Avram pre Ismail.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.