×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

CARTEA FACERII

Capitolul 15

Dumnezeu făgăduiaşte fiiu lui Avram, carele deznădăjduia că va avea fiiu după sine; Avram, crezind lui Dumnezeu, să îndreptează şi întru semnul pământului celui făgăduit aduce jertvă, după cum i-au poruncit Domnul, şi aude nemerniciia ceaea ce va să fie acelor după el.

1 Iară după cuvintele aceastea, fost-au cuvântul Domnului cătră Avram în vedenie, zicând: „Nu te teame, Avrame, Eu te voiu păzi pre tine; plata ta va fi multă foarte”.

2 Şi au zis Avram: Stăpâne, Doamne, ce vei da mie? Că eu moriu fără de feciori, şi feciorul slujnicii meale, Masec, acesta Damasc Eliezera”.

3 Şi au zis Avram: „De vreame ce mie nu mi-au dat sămânţă, iată, sluga mea va fi după mine moştean”.

4 Şi îndată s-au făcut cuvântul Domnului cătră dânsul, zicând: „Nu va fi acesta moştean după tine, ci cel ce va ieşi din tine, acesta va fi moştean”.

5 Şi l-au scos pre el afară şi au zis lui: „Caută la ceriu şi numără stealele, de le vei putea număra pre eale”. Şi au zis lui: „Aşea va fi sămânţa ta”.

6 Şi au crezut Avram lui Dumnezeu, şi s-au socotit lui spre dreptate.

7 Şi au zis cătră dânsul: „Eu sânt Dumnezeu, Cel ce te-am scos din ţara haldeilor, ca să dau ţie pământul acesta să-l moşteneşti pre el”.

8 Şi au zis: „Stăpâne, Doamne, cum voiu cunoaşte că-l voiu moşteni pre el?”

9 Şi au zis lui: „Ia o junincă de trei ani şi o capră de trei ani şi un berbeace de trei ani şi o turturea şi un porumb”.

10 Şi luând el acealea toate, le-au despicat în doao şi le-au pus pre eale cu faţa una cătră alta, iară paserile nu le-au despicat.

11 Şi s-au pogorât paserile pe trupurile ceale despicate, şi au şezut Avram lângă ealeb.

12 Iară când apunea soarele, uimire au căzut pre Avram, şi, iată, frică mare şi întunecată l-au cuprins pre dânsul.

13 Şi au zis cătră Avram: „Ştiind vei şti, că nimearnică va fi sămânţa ta în pământ străin, şi vor supune pre ei robiei, şi-i vor necăji, şi-i vor smeri pre ei patru sute de ani.

14 Iară pre neamul acela, căruia vor sluji, îi voiu judeca Eu, iară după aceaea vor ieşi aici cu aveare multă.

15 Iară tu vei mearge la părinţii tăi în pace, ajungând la bătrâneaţe bun.

16 Iară întru a patra neam să vor întoarce aici, pentru că păcatele amoriilor nu s-au plinit până acum”.

17 Iară după ce au apus soarele, s-au făcut flacără şi, iată, cuptoriu afumând şi făclii de foc, care au trecut prin mijlocul despicăturilor acestora.

18 În zioa aceaea au făcut Dumnezeu legătură cu Avram, zicând: „Săminţiei tale voiu da pământul acesta, de la râul Eghiptului până la râul cel mare al Eufratului.

19 Pre chenei şi pre chenezei şi pre chedmonei,

20 Şi pre hetei şi pre ferezei şi pre rafaimi.

21 Şi pre amorei şi pre hananei şi eghei şi gherghesei şi pre ievusei”.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.