×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

CARTEA FACERII

Capitolul 14

Învingându-să cei cinci crai şi prădându-să Sodoma, Lot cu ceialalţi să duce în robie de cei patru crai ce au învins, pre carii gonindu-i Avram, pre toţi robii şi prăzile le-au întors; şi luând binecuvântare de la Melhisedec, toate le-au întors împăratului Sodomului.

1 Şi au fost când împărăţea Armafal, împăratul Senaarului, şi Arioh, împăratul Elasarului, Hodologomor, împăratul Elamului, şi Targal, împăratul neamurilor.

2 Făcut-au războiu cu Vala, împăratul Sodomei, şi cu Varsa, împăratul Gomorei, şi cu Senar, împăratul Adamei, şi cu Simovor, împăratul Sevoimului, şi cu împăratul Valacului, acesta easte Sigora.

3 Toţi aceştia s-au adunat în Valea cea Sărată, carea acum easte Marea Sărilor.

4 Doisprăzeace ani aceia slujisă lui Hodologomor, iară în al treisprăzeacelea an nu au vrut să mai slujească.

5 Iară într-a patrusprăzeacelea an au venit Hodologomor şi împăraţii carii era cu el şi au tăiat pre uriiaşii cei din Astorot şi din Carnaim, şi neamurile ceale tari împreună cu ei, şi pre oamenii cei din cetatea Savi.

6 Şi pre horeii cei din munţii Seir, până la Terebintul Afaranului, care easte în pustie.

7 Şi întorcându-să, au venit la Fântâna Judecăţii, aceasta easte Cadis, şi au ucis pre toţi domnii lui Amalic şi pre amoreii cei ce lăcuia în Asason Tamar.

8 Şi au ieşit la războiu împăratul Sodomei şi împăratul Gomorei şi împăratul Adamei şi împăratul Sevoimului şi împăratul Valacului, acesta easte Sigor, şi şi-au tocmit tabăra spre bătaie în Valea cea Sărată.

9 Împrotriva lui Hodologomor, împăratul Elamului, şi împrotriva lui Targal, împăratul neamurilor, şi împrotriva lui Amarfal, împăratul Senaarului, şi împrotriva lui Arioh, împăratul Elasarului, patru împăraţi împrotriva a cinci.

10 Iară Valea cea Sărată era cu puţurib cleoase, şi au fugit împăratul Sodomei şi împăratul Gomorei, şi au căzut acolo, iară cei ce au rămas au fugit la munte.

11 Şi au luatc toată călărimea Sodomei şi a Gomorei şi toate ce avea ei de mâncare, şi s-au dus.

12 Şi au luat şi pre Lot, feciorul fratelui lui Avram, şi toate averile lui, că lăcuia în Sodoma, şi s-au dus.

13 Şi venind unul din cei scăpaţi, au spus lui Avram, trecătoriului, iară el lăcuia lângă stejeariul lui Mamvri, al Amoreului, fratelui lui Eshol, şi fratelui lui Avnan, carii avea legătură de pace cu Avram.

14 Şi auzind Avram că s-au luat în robie Lot, feciorul fratelui său, numărat-au slugile sale ceale de casă, trei sute şi optsprăzeace, şi au alergat după ei până la Dan.

15 Şi au căzut asupra lor noaptea el şi slugile lui, şi i-au lovit pre ei şi i-au gonit până la Hoval, care easte de-a stânga Damascului.

16 Şi au întors toată călărimea Sodomei, şi pre Lot, feciorul fratelui său, l-au întors, şi toate averile lui, şi muierile şi norodul.

17 Şi au ieşit împăratul Sodomei întru întimpinarea lui după întoarcerea lui de la tăiarea lui Hodologomor şi a împăraţilor, carii era cu el în Valea lui Savi, acesta era Câmpul Împăraţilord.

18 Şi Melhisedec, împăratul Salimului, au scos pâine şi vin, şi era el preot lui Dumnezeu celui Preaînalt.

19 Şi bine au cuvântat pre Avram, şi au zis: „Bine e cuvântat Avram lui Dumnezeu celui Preaînalt, Carele au făcut ceriul şi pământul.

20 Şi bine e cuvântat Dumnezeu cel Preaînalt, Carele au dat pre vrăjmaşii tăi supt mâna ta”. Şi au dat Avram lui zăciuială din toate.

21 Şi au zis împăratul Sodomei cătră Avram: „Dă-mi mie oamenii, iară caii iai ţie”.

22 Şi au zis Avram cătră împăratul Sodomei: „Întinde-voiu mâna mea cătră Domnul Dumnezeu cel Preaînalt, Carele au făcut ceriul şi pământul.

23 De la funişoară până la legătura încălţămintei, te voiu luoa din toate ale tale, ca să nu zici: «Eu am îmbogăţit pre Avram».

24 Afară de ceale ce au mâncat feciorii, şi afară de partea bărbaţilor, carii au venit cu mine, Eshol, Avnan, Mamvri, aceştia îşi vor lua partea sa”.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.