×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

CARTEA FACERII

Capitolul 13

Avram şi Lot, pentru avearea cea multă, după ce au ieşit din Eghipt, să despărţesc. Lot şi-au ales hotarăle Iordanului; Avram au lăcuit în pământul Hanaan, unde iară-i făgăduiaşte Dumnezeu că-i va înmulţi sămânţa şi-i va da moştenire pământul acela.

1 Şi s-au suit Avram din Eghipt, el şi muiarea lui, şi toate ale lui, şi Lot cu el, în pustie.

2 Iară Avram era bogat foarte, cu dobitoace şi cu argint şi cu aur.

3 Şi pre calea pre carea venisă s-au dus în pustie până la Vetil, până la locul în care mai înainte au fost cortul lui, întră Vetil şi întră Anghe.

4 La locul oltariului, care mai înainte l-au fost făcut acolo, şi au chemat acolo Avram numele Domnului.

5 Şi Lot, carele mergea împreună cu Avram, avea oi şi boi şi corturi.

6 Şi nu-i cuprindea pre ei pământul, ca să lăcuiască într-un loc, pentru că era averile lor multe.

7 Şi nu-i cuprindea pre ei pământul ca să lăcuiască împreunăa.

8 Şi s-au făcut sfadă întră păstorii dobitoacelor lui Avram şi întră păstorii dobitoacelor lui Lot, iară hananeii şi ferezeii lăcuia atunci pământul acelab.

9 Şi au zis Avram lui Lot: „Să nu fie sfadă întră mine şi întră tine, şi întră păstorii miei şi întră păstorii tăi, că oameni fraţi sântem noi.

10 Iată, tot pământul înaintea ta easte, despărţeaşte-te de mine, de veic tu spre stânga, eu de-a dreapta; iară de vei tu spre dreapta, eu spre stânga”.

11 Şi rădicând Lot ochii săi, au văzut tot ţinutul împrejurul Iordanului că tot era adăpat, mai înainte până a nu surpa Domnul Sodoma şi Gomora, ca raiul lui Dumnezeu, şi ca pământul Eghiptului, până unde să vine în Zogora.

12 Şi şi-au ales şie Lot tot ţinutul cel dimprejurul Iordanului, şi s-au tras îndărăpt Lot de la răsărit, şi s-au despărţit fieştecarele de fratele său.

13 Şi Avram s-au sălăşluit în pământul Hanaan, iară Lot s-au sălăşluit în cetatea carea era împrejurul ţinutuluid, şi şi-au pus lăcaşul în Sodoma.

14 Iară oamenii cei din Sodoma era răi şi păcătoşi înaintea lui Dumnezeu foarte.

15 Şi au zis Dumnezeu lui Avram, după ce s-au despărţit Lot de dânsul: „Rădică ochii tăi şi caută din locul în care eşti tu acum Jos spre miiazănoapte şi spre miiazăzi, şi spre răsărit şi spre mare.

16 Că tot pământul care-l vezi ţie-l voiu da şi seminţiei tale, până în veac.

17 Şi voiu face sămânţa ta ca năsipul pământului, şi de poate neştine număra năsipul pământului, şi sămânţa ta să va număra.

18 Scoală-te şi umblă pământul în lungimea şi în lăţimea lui, că ţie-l voiu da şi seminţiei tale în veac”.

19 Şi, rădicându-şi Avram corturile, au venit şi au lăcuit lângă stejeariul lui Mamvri, care era în Hevron, şi au zidit acolo oltariu Domnului.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.