×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

CARTEA FACERII

Capitolul 12

Avram, ascultând de porunca lui Dumnezeu, îşi lasă moşiia şi să duce cu Lot în Hanaan şi jertveaşte Domnului în Sihim şi în Vetil, de acolo pentru foamea au mers în Eghipt, zicând că Sara, muiarea lui, îi easte soră, pre carea, luându-o Faraon, după aceaea neatinsă o au dat lui Avram îndărăpt.

1 Şi au zis Domnul lui Avram: „Ieşi din pământul şi din rudeniia ta şi din casa tătâne-tău şi vino în pământul care voiu arăta ţie.

2 Şi te voiu face pre tine neam mare, şi bine te voiu cuvânta, şi voiu mări numele tău şi vei fi binecuvântat.

3 Şi bine voiu cuvânta pre cei ce te vor binecuvânta, şi voiu blăstăma pre cei ce te vor blăstăma, şi bine să vor cuvânta întru tine toate neamurile pământului”.

4 Şi s-au dus Avram precum i-au zis Dumnezeu lui, şi s-au dus cu el şi Lot. Şi era Avram de şeaptezeci şi cinci de ani, când au ieşit din Haran.

5 Şi au luoat Avram pre Sara, muiarea sa, şi pre Lot, feciorul fratelui său, şi toate averile sale care agonisisă şi tot sufletul care-l dobândisă în Haran, şi au ieşit ca să meargă în pământul Hanaan.

6 Şi au venit în pământul Hanaan, şi au umblat Avram pământul în lungimea lui până la locul Sihem, la stejeariul cel înalt, iară hananeii lăcuia atunci pre pământul acela.

7 Şi S-au arătat Domnul lui Avram şi i-au zis lui: „Seminţiei tale voiu da pământul acesta”. Şi au zidit acolo Avram oltariu Domnului, Celui ce S-au arătat lui.

8 Şi s-au dus de acolo în munte cătră răsăritul lui Vetil, şi şi-au întins acolo cortul său în Vetil, lângă mare, şi Anghe cătră răsărit, şi au zidit acolo oltariu Domnului, şi au chemat numele Domnuluia.

9 Şi s-au râdicat Avram şi, mergând, au tăbărât în pustie.

10 Şi s-au făcut foamete pre pământ, şi s-au pogorât Avram în Eghipt, ca să lăcuiască acolo, pentru că să întărisă foametea pre pământ.

11 Şi au fost când să apropiia Avram să între în Eghipt, au zis Sarei, muierii sale: „Ştiu eu cum că muiare frumoasă eşti tu la faţă.

12 Fi-va, dară, ca deaca te vor vedea eghipteanii, vor zice: «Aceasta easte muiarea lui», şi pre mine mă vor omorî, iară pre tine te vor ţinea.

13 Zi, dară: «Sora lui sânt», ca să fie mie bine pentru tine, şi să trăiască sufletul mieu pentru tine”.

14 Şi au fost după ce au întrat Avram în Eghipt, au văzum eghipteanii muiarea lui că easte frumoasă foarte.

15 Şi o au văzut pre ea domnii lui Faraon, şi o au lăudat la Faraon, şi o au băgat pre ea în casa lui Faraon.

16 Şi lui Avram au făcut bine pentru dânsa, şi avea el oi şi viţei şi asini şi slugi şi slujnice şi catâri şi cămile.

17 Şi au certat Dumnezeu pre Faraon cu certări mari şi reale, şi casa lui pentru Sara, muiarea lui Avram.

18 Şi chemând Faraon pre Avram, au zis: „Căci ai făcut aceasta mie? Că nu mi-ai spus că muiare îţi easte ţie.

19 Pentru ce ai zis că: «Soră easte mie», şi o am luat pre ea muiare mie, şi acum, iată, muiarea ta înaintea ta, luându-o, te du”.

20 Şi au poruncit Faraon oamenilor săi, pentru Avram, ca să-l sloboază de acolo pre el şi pre muiarea lui, şi toate câte era ale luib.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.