×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

CARTEA FACERII

Capitolul 11

La zidirea turnului Vavilonului, trufiia mândrilor şi limba să ameastecă, neamurile lui Sim până la Avram.

1 Şi era tot pământul un rost şi un glas tuturor.

2 Şi au fost după ce au purces ei de la răsărit, au aflat camp în pământul Senar şi au descălecat acolo.

3 Şi au zis omul cătră vecinul său: „Veniţi să facem cărămizi şi să le ardem în foc”. Şi le-au fost lor cărămida în loc de piiatră, şi var le era lor lutul.

4 Şi au zis: „Veniţi să ne zidim noao înşine cetate şi turn, a căruia vârfula să fie până în ceriu, şi să ne facem noao nume mai înainte de ce ne vom râsipi pre faţa a tot pământul”.

5 Şi s-au pogorât Domnul să vază cetatea şi turnul care-l zidea fiii oamenilor.

6 Şi au zis Domnul: „Iată, un neam şi o gură tuturor, aceasta au început a face, şi acum nu vor înceta de la toate, oricâte să vor apuca a face.

7 Veniţi şi, pogorându-ne, să amestecămb acolo limba lor, ca să nu înţăleagă nici unul glasul deaproapelui”.

8 Şi i-au împrăştiiat pre ei Domnul de acolo preste faţa a tot pământul, şi au încetat a zidi cetatea şi turnul.

9 Pentru aceaea s-au chemat numele locului aceluia Mestecare, că acolo au amestecat limbile a tot pământul şi de acolo i-au râsipit pre ei Domnul preste faţa a tot pământul.

10 Şi aceastea-s naşterile lui Sim, şi era Sim fecior de o sută de ani când au născut pre Arfaxad, în al doilea an după potop.

11 Şi au trăit Sim după ce au născut pre Arfaxad ani cinci sutec, şi au născut fii şi feate, şi au murit.

12 Şi au trăit Arfaxad o sută şi treizeci şi cinci de ani, şi au născut pre Cainan.

13 Şi au trăit Arfaxad, după ce au născut pre Cainan, ani patru suted, şi au născut fii şi feate, şi au murit. Şi au trăit Cainan o sută şi treizeci de ani, şi au născut pre Sala, şi au trăit Cainan, după ce au născut pre Sala, ani trei sute şi treizeci, şi au născut feciori şi feate, şi au murit.

14 Şi au trăit Sala o sută treizeci de ani, şi au născut pre Ever.

15 Şi au trăit Sala, după ce au născut pre Ever, ani trei sute şi treizeci, şi au născut feciori şi feate, şi au murit.

16 Şi au trăit Ever o sută treizeci şi patru de ani, şi au născut pre Falec.

17 Şi au trăit Ever, după ce au născut pre Falec, ani doao sutee şi şeaptezeci, şi au născut fii şi feate, şi au murit.

18 Şi au trăit Falec o sută şi treizeci de ani, şi au născut pre Ragav.

19 Şi au trăit Falec, după ce au născut pre Ragav, ani doao sute şi noao, şi au născut fii şi feate, şi au murit.

20 Şi au trăit Ragav o sută treizeci şi doi de ani, şi au născut pre Seruh.

21 Şi au trăit Ragav, după ce au născut pre Seruh, ani doao sute şi şeapte, şi au născut feciori şi feate, şi au murit.

22 Şi au trăit Seruh o sută şi treizeci de ani, şi au născut pre Nahor.

23 Şi au trăit Seruh, după ce au născut pre Nahor, ani doao sute, şi au născut fii şi feate, şi au murit.

24 Şi au trăit Nahor o sută şeaptezeci şi noao de anif, şi au născut pre Tara.

25 Şi au trăit Nahor, după ce au născut pre Tara, o sută şi doaozeci şi cinci de anig, şi au născut feciori şi feate, şi au murit.

26 Şi au trăit Tara şeaptezeci de ani, şi au născut pre Avram şi pre Nahor şi pre Aran.

27 Şi aceastea sânt naşterile lui Tara: Tara au născut pre Avram şi pre Nahor şi pre Aran, şi Aran au născut pre Lot.

28 Şi au murit Aran mai înainte decât Tara, tatăl său, în pământul în care s-au fost născut, în ţara haldeilor.

29 Şi au luat Avram şi Nahor şie muieri, numele muierii lui Avram, Sara, şi numele muierii lui Nahor, Melha, fata lui Aran, carele au fost tatăl Melhei şi tatăl Ieshei.

30 Şi Sara era stearpă şi nu făcea fii.

31 Şi au luat Tara pre Avram, feciorul său, şi pre Lot, feciorul lui Aran, feciorul său, şi pre Sara, noru-sa, muiarea lui Avram, feciorului său, şi i-au scos pre ei din ţara haldeilor, ca să meargă în pământul Hanaan, şi au venit până la Haran şi au lăcuit acolo.

32 Şi au fost toate zilele lui Tarra în pământul Haran ani doao sute şi cinci, şi au murit Tarra în Haran.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.