×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

CARTEA FACERII

Capitolul 10

Neamurile fiilor lui Noe, de la carii s-au împărţit oamenii în toată lumea şi s-au născut toţi cei de pre pământ.

1 Aceastea sânt neamurile fiilor lui Noe: a lui Sim, a lui Ham şi a lui Iafet; şi s-au născut lor fii după potop.

2 Fiii lui Iafet: Gamer şi Magog şi Madi şi Iovan şi Elisa şi Tovel şi Mosoh şi Tiras.

3 Şi feciorii lui Gamer: Ashanas şi Rifat şi Torgama.

4 Şi feciorii lui Iovan: Elisa şi Tarsas, Chiteanii, Rodeanii.

5 Dintru aceştia s-au împărţit ostroavelea neamurilor în pământul lor, fieştecarele, după limbă, întru neamurile lor şi întru seminţiile lor.

6 Şi feciorii lui Ham: Hus şi Mesrain, Fud şi Hanaan.

7 Şi feciorii lui Hus: Sava şi Evila şi Savata şi Regma şi Savataca.

8 Şi feciorii lui Regma: Sava şi Dadan. Iară Hus au născut pre Nevrod, acesta au început a fi uriiaş pre pământb.

9 Acesta era uriiaş vânătoriu înaintea Domnului Dumnezeu, pentru aceaea zic că Nevrodc, uriiaş vânătoriu înaintea Domnului.

10 Şi au fost începutul împărăţiei lui Vavilonul, şi Oreh şi Arhad şi Halani, în pământul Senaar.

11 Din pământul acela au ieşit Asur şi au zidit Ninevi. Şi Roovod cetatea, şi Halah.

12 Şi Dasi, întră Ninevi şi întră Halah, aceasta easte cetate mare.

13 Iară Mesrain au născut pre ludiiani şi pre neftaleani şi pre enemetiiani şi pre laviiani.

14 Şi pre patrosoniiani şi pre hazmoniiani, de unde au ieşit filisteanii, şi pre gaftoriiani.

15 Iară Hanaan au născut pre Sidon, cel întâiu născut al său, şi pre Heteu.

16 Şi pre Ievuseu şi pre Amoreu şi pre Ghergheseu.

17 Şi pre Eveu şi pre Arucheu şi pre Aseneu.

18 Şi pre Aradeu şi pre Samareu şi pre Amati. Şi după aceasta s-au împrăştiiat neamurile hananeilor.

19 Şi au fost hotarăle hananeilor de la Sidon, până a veni la Gherara şi la Gaza, până a veni până la Sodoma şi Gomora, Adama şi Sevoin, până la Dasa.

20 Aceştia sânt feciorii lui întru Ham, neamurile lor, după limbile lor, întru ţările lor şi întru seminţiile lor.

21 Şi s-au născut şi lui Sim, tatălui tuturor fiilor lui Ever, fratelui celui mai mare a lui Iafet.

22 Fiii lui Sim: Elam şi Asur şi Arfaxad şi Lud şi Aram şi Cainan.

23 Şi fiii lui Aram: Uz şi Ul şi Gater şi Mosoh.

24 Şi Arfaxad au născut pre Cainan, şi Cainan au născut pre Sala, iară Sala au născut pre Ever.

25 Iară lui Ever s-au născut doi feciori, numele unuia, Falec, pentru că în zilele lui s-au împărţit pământul, şi numele fratelui lui, Iectan.

26 Iară Iectan au născut pre Elmodad şi pre Salet şi pre Sarmot şi pre Iarah.

27 Şi pre Odora şi pre Evil şi pre Decla.

28 Şi pre Eval şi pre Avimael şi pre Sava.

29 Şi pre Ufir şi pre Eveila şi pre Iovav, toţi aceştia feciorii lui Iectan.

30 Şi au fost lăcaşul lor de la Masi până a veni la Safira, muntele răsăritului.

31 Aceştia sânt feciorii lui Sim, în neamurile lor, după limbile lor, întru ţările lor şi întru seminţiile lor.

32 Aceastea sânt neamurile feciorilor lui Noe, după naşterile lor, după săminţiile lor. Dintru aceştia s-au împrăştiiat ostroavele neamurilor pre pământ după potop.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.