×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

CARTEA FACERII

Capitolul 1

Despre zidirea lumii, osibirea şi podoaba făpturilor, şi despre zidirea omului, căruia i-au supus Dumnezeu toate care zidisă.

1 Întru începuta au făcut Dumnezeu ceriul şi pământul.

2 Şi pământul era nevăzut şi netocmit, şi întunearec era deasupra adâncului, şi Duhul lui Dumnezeu să purta pre deasupra apei.

3 Şi au zis Dumnezeu: „Să se facă lumină!” Şi s-au făcut lumină.

4 Şi au văzut Dumnezeu lumina că easte bună, şi au despărţit Dumnezeu între lumină şi între întunearecb.

5 Şi au numit Dumnezeu lumina ziuo, şi întunearecul l-au numit noapte. Şi s-au făcut seară, şi s-au făcut dimineaţă, zi unac.

6 Şi au zis Dumnezeu: „Să se facă tărie între apă şi să fie despărţind apă de apă!”. Şi s-au făcut aşea.

7 Şi au făcut Dumnezeu tăriia, şi au despărţit între apa carea era supt tărie şi între apa carea era deasupra tăriei.

8 Şi au numit Dumnezeu tăriiad ceriu, şi au văzut Dumnezeu că easte bine, şi s-au făcut seară, şi s-au făcut dimineaţă, zioa a doao.

9 Şi au zis Dumnezeu: „Să se adune apa cea de supt ceriu întru o adunare şi să se arate uscatul!” Şi s-au făcut aşea. Şi s-au adunat apa cea de supt ceriu întru adunările sale şi s-au arătat uscatul.

10 Şi au numit Dumnezeu uscatul pământ şi adunările apelor le-au numit mărie. Şi au văzut Dumnezeu că easte bine.

11 Şi au zis Dumnezeu: „Să răsară pământul iarbă vearde, carea să samene sămânţă după fealiu şi după asemănare, şi lemn roditoriu, care să facă rod, căruia să fie sămânţa lui într-însul, după fealiuf, pre pământ!” Şi s-au făcut aşea.

12 Şi au scos pământul iarbă vearde, carea samănă sămânţă după fealiu şi după asemănare, şi lemn roditoriu, care face rod, a căruia sămânţa luig într-însul, după fealiu, pre pământ. Şi au văzut Dumnezeu că easte bine.

13 Şi s-au făcut seară, şi s-au făcut dimineaţă, zioa a treia.

14 Şi au zis Dumnezeu: „Să se facă luminători întru tăriia ceriului, ca să lumineaze pre pământh, şi să despartă întrezi şi între noapte. Şi să fiei spre seamne şi spre vremi şi spre zile şi spre ani.

15 Şi să fie spre luminare întru tăriia ceriului, ca să lumineaze pre pământ”. Şi s-au făcut aşea.

16 Şi au făcut Dumnezeu doi luminători mari, luminătoriul cel mai mare spre stăpânirea zilei, şi luminătoriul cel mai mic spre stăpânirea nopţii, şi stealele.

17 Şi i-au pus pre ei Dumnezeu întru tăriia ceriului, ca să lumineaze pre pământ.

18 Şi să stăpânească preste zi şi preste noapte, şi să despartă întră lumină şi întră întunearec. Şi au văzut Dumnezeu că easte bine.

19 Şi s-au făcut seară, şi s-au făcut dimineaţă, zioa a patra.

20 Şi au zis Dumnezeu: „Să rodească apele jigănii cu suflete vii, şi pasări zburătoare pre pământ supt tăriia ceriului!” Şi s-au făcut aşea.

21 Şi au făcut Dumnezeu chiţii cei mari şi tot sufletul jivinilor ce să târăsc, care le-au rodit apele, după fealiul lor, şi toată pasărea zburătoare, după fealiu. Şi au văzut Dumnezeu că sânt bune.

22 Şi le-au blagoslovit Dumnezeu, zicând: „Creaşteţi şi vă înmulţiţi; şi umpleţi apele în mări, şi ceale zburătoare să se înmulţască pre pământ!”

23 Şi s-au făcut seară, şi s-au făcut dimineaţă, zioa a cincea.

24 Şi au zis Dumnezeu: „Să rodească pământul suflet viu, după fealiu, de ceale cu patru picioare şi de ceale ce să târăsc şi fieri pre pământ, după fealiu”. Şi s-au făcut aşea.

25 Şi au făcut Dumnezeu fierile pământului,după fealiul lor, şi dobitoacele, după fealiul lor, şi toate ceale ce să târăsc pre pământ, după fealiul lor. Şi au văzut Dumnezeu că sânt bune.

26 Şi au zis Dumnezeu: „Să facem om după chipul Nostru şi după asemănare, şi să stăpânească peştii mării şi pasările ceriului şi dobitoacele şi tot pământul şi toate ceale ce să târăsc pre pământ”.

27 Şi au făcut Dumnezeu pre om, după chipul Lui. Dumnezeu l-au făcut pre dânsul, bărbat şi muiare i-au făcut pre ei.

28 Şi bine i-au cuvântat pre ei Dumnezeu, zicând: „Creaşteţi şi vă înmulţiţi şi umpleţi pământul, şi-l stăpâniţi pre el, şi stăpâniţi peştii mării şi pasările ceriului şi toate dobitoacele şi tot pământul şi toate jivinile care să târăsc pre pământ”.

29 Şi au zis Dumnezeu: „Iată, am dat voao toată iarba ce face sămânţă de sămănat, carea easte deasupra a tot pământul, şi tot lemnul care are întru sine rod cu sămânţă de sămănat; va fi voao de mâncare.

30 Şi tuturor fierilor pământului şi tuturor pasărilor ceriului şi tuturor jivinilor ce să târăsc pre pământ, care au în sine suflet viu, şi toată iarba vearde de mâncare”. Şi s-au făcut aşea.

31 Şi au văzut Dumnezeu toate câte au făcut, şi, iată,j bune foarte. Şi s-au făcut seară, şi s-au făcut dimineaţă, zioa a şeasa.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.